/om--flux/miljoarbete.html Flux miljöarbete | Flux AB

Flux miljöarbete

HÄRPRODUCERAT

Flux egen produktion är förlagd till Täby, mitt i vår egen hemmamarknad. Det gör att leveranssäkerheten ökar, och det sparar även vår miljö i och med att transporterna av råvaror och färdiga produkter kan minimeras. Vi strävar efter att köpa våra råvaror från inhemska producenter så långt det är möjligt. HÄRPRODUCERAT LJUS helt enkelt!

Vårt miljöfokus återspeglas även i företagets vision: 100% LJUS FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD

Armaturerna är uteslutande avsedda för LED, med långa brinntider och låg energiförbrukning. Den främsta beståndsdelen i våra armaturer är aluminium och den är återvinningsbar till 98%. Vi använder inga miljöfarliga lösningsmedel i vår produktion och vi utför heller ingen egen lackering av produkterna.

Vi samlar in miljödokumentation för ingående komponenter och armaturerna CE-märks innan de sätts i produktion. Vi samarbetar med Intertek Semko för granskning av  produktionskontroll för samtliga armaturer.

Från april 2021 märks alla våra Härproducerade standardarmaturer med en QR-kod som är kopplad till respektive armatur på hemsidan, så att vi inte längre behöver skriva ut och bipacka installationsanvisningar.

Miljövarubedömningar

Vi har en lång rad armaturer bedömda och godkända hos BVB och Sunda Hus. Om det är någon som saknas lämnar vi in omgående underlag för bedömning, bara säg till! Under 2023 kommer vi dessutom att börja erbjuda emissionsrapporter för armaturer från vår egen fabrik.

Övriga varumärken

När det gäller våra övriga varumärken väljer vi belysningsleverantörer som satsar på hållbar utveckling av sina armaturer. Vi representerar producenter som har insett att utveckling inte bara innebär att ta fram produkter med god design och funktionalitet, utan att produkterna även ska hålla en hög kvalitet över lång tid och produceras så miljövänligt som de senaste teknikerna överhuvudtaget medger.

När vi på Flux väljer varumärken och produkter att marknadsföra så ser vi till helheten. En helhet där design och funktion går hand i hand med kvalitets- och miljöaspekter.

Allmänt

Flux är anslutet till Elkretsen och till REPA och vi har en avancerad miljöstation i fabriken för att ta hand om allt avfall på bästa sätt.

Om du vill beställa RoHS-deklarationer eller andra typer av certifikat, kontakta vänligen miljöansvarig Mia Bruér på telefon 08-693 05 02.

Information för underhåll, rengöring och återvinning

Inomhusarmaturer (PDF)
Utomhusarmaturer (PDF)