/om--flux/ Flux - Härproducerat ljus | Flux AB

Flux - Härproducerat ljus

 

Flux verkar på projektmarknaden för offentlig belysning. Vi har en omfattande egen tillverkning av linjära armaturer för LED, förlagd till Täby. Därtill har vi ett brett utbud av europeisk inom- och utomhusbelysning med toppdesign och hög funktionalitet.

Vi är stora nog att vara stabila, små nog att vara flexibla och svenska nog att vara ett bra miljöval!

Senaste året

Vår egen produktion är en stabil bas i verksamheten också vid konjunktursvackor och en trögare marknad som vi har sett under 2023. Den ger oss är även stora fördelar när det gäller återbruksprojekten, som vi har sett ett uppsving för under den gångna hösten.

Vi har idag ett komplett ljuslabb som ger oss möjlighet att certifiera armaturerna inklusive mätningar av IP-klass, IK-klass och ljusdatafiler.

Under 2023 inledde vi vår satsning på att ta fram armaturer med inslag av recyclade material och den första lösningen på det temat är Clever CO2.

Under det gånga året har vi sett en försiktig återhämtning inom kontorsprojekten, där aktiviteten varit låg ända sedan Covid-tiden. Även projekten inom hospitality börjar komma igång och vi har som alltid en stabil och bestående  bas i infrastrukturprojekten. Vi går in i 2024 med en historiskt stor orderstock och är mycket glada och tacksamma för detta.

Företaget

Hos Flux är valet ditt! Vi har samlat mycket av det bästa Sverige och Europa har att erbjuda av belysning och våra säljare är alltid redo att hjälpa dig att hitta det rätta för just dina behov.

Vi arbetar sedan över 30 år tillbaka med ledande designers och europeiska armaturproducenter. År 2007 förvärvade vi AB Smedmark & Co och blev därmed en av Sveriges större aktörer på projektmarknaden för offentlig belysning.

Vår egen tillverkning kombinerar designkunnande och miljöhänsyn med avancerad produktionsteknik. Idag står den egna tillverkningen för omkring 60% av omsättningen. HÄRPRODUCERAT LJUS! De armaturer vi inte själva tillverkar tar vi hem från ett antal noga utvalda europeiska producenter.

Vi är 27 personer som arbetar på Flux. Vi arbetar snabbt och flexibelt, både i det stora och i det lilla projektet, såväl interiört som exteriört. Tack vare vårt breda sortiment har vi erfarenhet av mycket skilda belysningstillämpningar, allt från skrivbordet till motorvägen. Vi har också möjlighet att erbjuda hjälp med belysningsplaneringar och ljusberäkningar med våra armaturer.

De personer vi har mest kontakt med är ljusdesigners, belysningskonsulter, elkonsulter, arkitekter och stads/infraplanerare. Duktiga och krävande samarbetsparter som bara nöjer sig med det bästa.

Mycket välkommen till oss med frågor och funderingar kring våra produkter och hur man bäst använder dem!

Våra mål

Vår målsättning är att fortsätta vara med där det händer och agera snabbt på ändrade förutsättningar, en position vi kan hålla tack vare att vi har mycket dedikerade medarbetare och en snabb och slimmad organisation som kan ställas om och anpassas till marknadsbehoven.

Vi vill tillgodose kundens hela belysningsbehov utifrån varje projekts unika kriterier och kunna bidra till en ljusare värld för våra kunder och framför allt för alla som sedan arbetar eller lever i de miljöer vi levererar belysning till. Vår vision är kort och enkel men den ställer verkligen krav också: 100% LJUS FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD. 

Vi vill gärna komma in i planeringsprocessen på ett så tidigt stadium som möjligt, med fördel tillsammans med arkitekt, beställare, ljusplanerare eller elkonsult. På så sätt kan vi tillsammans ta fram ett förslag som är i linje med den angivna budgeten och de estetiska/tekniska/miljömässiga krav som ställs på den projekterade anläggningen.

Våra försäljningsvillkor hittar du här och en sammanfattning om oss och vårt erbjudande kan du ladda ner här: FLUX I KORTHET.