ÅTERBRUK BY FLUX

För oss på Flux är konceptet ÅTERBRUK inte på något sätt nytt, vi har hjälpt en lång rad kunder med sådana lösningar genom åren och står väl rustade idag! Själva kallar vi projekten Re-ljus...

Ord som återbruk och cirkularitet är på allas läppar idag och många leverantörer erbjuder lösningar av allehanda slag. Då är det inte helt enkelt för vare sig konsulter eller fastighetsägare att välja väg!

Inte så komplicerat - men inte alltid rätt!

Egentligen är en återbrukslösning inte speciellt komplicerad, bara det finns rätt förutsättningar för ett gott slutresultat.

Börja med att göra en inventering av fastighetens belysning, för att kunna bedöma om en återbrukslösning kan vara aktuell. Om det gäller större anläggningar bör du anlita en konsult för att få vägledning och hjälp med ljusberäkningar, så att din nya anläggning blir balanserad och så energieffektiv som möjligt.

Återbruka om förutsättningarna finns, det vill säga om de befintliga armaturerna är i gott skick med bra yttre finish, eller om de har ett unikt historiskt / designmässigt värde för fastigheten.

När återbruk inte är svaret

Vissa armaturmodeller lämpar sig mindre väl att återbruka med modern LED-teknik, det kan leda till både bländande ljus och alltför starka kontraster och göra att hela anläggningen inte lever upp till kraven från Arbetsmiljöverket.

Om inventeringen skulle visa att återbruk inte är en bra lösning för anläggningen, investera istället i helt nya armaturer. Med en modern LED-armatur av god kvalitet är energibesparingen så stor att bytet snart är intjänat. Beroende på hur gammal installationen är kan man spara 50–70 procent på att byta till LED-baserade produkter och ännu mer genom att använda styrsystem som timer och sensorer.

Detta kan vi hjälpa till med

Vi har gjort många återbruksprojekt genom åren, både stora och små. Inget projekt är det andra likt och armaturtyperna varierar också mycket, så det krävs en flexibel produktion och kunniga konstruktörer. Det krävs också att vi kan testa och certifiera armaturerna på rätt sätt, så att armaturerna blir elsäkra och motsvarar alla standarder.

Våra återbrukslösningar levereras som standard Casambi-ready, för att kunna motsvara Arbetsmiljöverkets krav på individuellt reglerbar belysning – utan att man behöver dra nytt kablage till armaturerna.

Med stöd av våra lång erfarenhet kan vi ofta hjälpa till med en bedömning om huruvida ett återbruk går att realisera och i så fall gör vi en kostnadskalkyl till stöd för beslut om att gå vidare - eller kanske välja en helt annan lösning.

Det hänger inte på storleken

Bilderna visar ett av våra större återbruksprojekt, Nationalmuseum, där Nymans El och Projektengagemang var uppskattade partners - läs gärna mer om lösningarna här!

Du ser också en jämförelse mellan en original-armatur och en återbrukad armatur från ett lite mindre projekt, Västerås Landsbibliotek, där vi samarbetade med Bravida. Vi kommer att berätta mer om detta spännande projekt!

Re-act och Re-ljus!

Tveka inte att kontakta oss för en bedömning och ett kostnadsförslag för återbruk av din anläggning, varmt välkommen!