/kundservice/forsaljningsvillkor.html Försäljningsvillkor | Flux AB

Försäljningsvillkor

Försäljnings- och Leveransvillkor för Flux AB


Flux följer leveransbestämmelser enligt Alem 09, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO och Sveriges Elgrossister, SEG, med följande tillägg:

Betalningsvillkor
Om kreditvillkoren uppfylls så gäller 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta om 15%.

Frakt
Flux levererar fritt fabrik (ex works) inom Sverige, d v s fritt till vårt lager i Täby.

Returer/Återköp
Flux godkänner returer av standardprodukter inom 30 dagar från leveransdatum. Returer skall återlämnas i obegagnat skick,  i obrutna och hela originalförpackningar för att godkännas som retur. Returer av specialanpassade armaturer, gatuarmaturer, belysningsstolpar och fundament godkännes ej.

Returavgift debiteras med minst 30% av fakturerat varuvärde. För godkänd retur, fyll i vår returförfrågan i länken nedan. Du erhåller då ett returnummer och blir sedan omgående kontaktad av vår kundsupport för att gemensamt upprätta en retursedel. Vid återköp betalas returfrakten av köparen.

OBS: Vi tar inget ansvar för varor som kommer till oss utan godkänd retursedel, komplett med erhållet returnummer. Sådana returer återsänds till avsändaren med obetald frakt.

Returförfrågan

Giltighetstid offerter
30 dagar eller annan tid som anges på offerten

Avbeställning

Vid avbeställning av lagd order på standardprodukter:
Inom 10 arbetsdagar debiteras 20% av nettovärdet
Efter 10 arbetsdagar debiteras 30% av nettovärdet

Vid avbeställning av lagd order på specialanpassade produkter, gatuarmaturer, belysningsstolpar och fundament:
Inom 10 arbetsdagar debiteras 50% av nettovärdet
Efter 10 arbetsdagar debiteras 100% av nettovärdet

OBS specialanpassade armaturer från vår egen fabrik har artikelnummer i form av ett sjusiffrigt löpnummer.

Reklamationskostnader
Efter av Flux godkänd reklamation ersätter vi kund för skäliga omkostnader i samband med åtgärd. Ersättning utgår ej för åtgärd som vidtagits utan Flux godkännande. Extra ersättning för svåråtkomlig installation (installationshöjd över 3 meter eller på annat sätt försvårad eller begränsad åtkomst) utgår ej, inte heller för timkostnad utöver normal dygnsarbetstid (07.00 – 17.00 vardagar).

Lagerkostnad
Om kund fördröjer leverans och godset är skrymmande förbehåller vi oss rätten att debitera en lagerkostnad enligt överenskommelse med vår kund.

Vite
Eventuella krav på vite vid fördröjd leverans från Flux AB måste förtydligas och skrivas på av både parter vid order för att godkännas.

Ladda ner Flux Försäljnings- och leveransvillkor 2024


Flux AB 2022-05-16

Flux AB
Mallslingan 25
187 66 Täby
T 08-693 05 00
F 08-693 05 50
www.flux.nu