Försäljningsvillkor

Försäljnings- och Leveransvillkor för Flux AB

Flux följer leveransbestämmelser enligt Alem 09, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO och Sveriges Elgrossister, SEG, med följande tillägg:

Returer
Flux godkänner returer av standardprodukter inom 30 dagar från leveransdatum. Returer skall återlämnas i obrutna och hela originalförpackningar för att godkännas som retur. Returer av specialanpassade armaturer godkännes ej.

Returavgift debiteras med minst 30 % av fakturerat varuvärde. För godkänd retur, fyll i vår returförfrågan i länken nedan. Du erhåller då ett returnummer och blir sedan omgående kontaktad av vår kundsupport för att gemensamt upprätta en retursedel.

OBS: Vi tar inget ansvar för varor som kommer till oss utan godkänd retursedel, komplett med erhållet returnummer. Sådana returer återsänds till avsändaren med obetald frakt.


Returförfrågan

Giltighetstid offerter
90 dagar

Avbeställning

Vid avbeställning av lagd order på standardprodukter:
Inom 10 arbetsdagar debiteras 20 % av nettovärdet.
Efter 10 arbetsdagar debiteras 30 % av nettovärdet

Vid avbeställning av lagd order på specialanpassade produkter:
Inom 10 arbetsdagar debiteras 50 % av nettovärdet.
Efter 10 arbetsdagar debiteras 100 % av nettovärdet

Frakt
Flux levererar ex works inom Sverige, d v s fritt till vårt lager i Täby.

Lagerkostnad
Då kund fördröjer leverans debiteras 2 % av orderns nettovärde per vecka, dock maximalt 10 % av orderns nettovärde.

Vite
Eventuella krav på vite av fördröjd leverans från Flux AB måste förtydligas och skrivas på av både parter vid order för att godkännas.

Ladda ner Flux AB Försäljnings- och Leveransvillkor 2016


Flux AB 2016-01-11

Flux AB
Mallslingan 25
187 66 Täby
T 08-693 05 00
F 08-693 05 50
www.flux.nu