Våra vanligaste frågor

Det finns en handfull återkommande frågor som vi besvarar ofta och nu har vi börjat publicera svaren på dem i en helt nystartad FAQ.

I vår FAQ hittar du bland annat information om intern vidarekoppling i våra linjära utomhusarmaturer och hur man på bästa sätt kopplar ihop dem i rader på en och samma matning.

Ett annat område för vanliga frågor är våra belysningsstolpar och fundamenten vi gärna levererar till dem.

Stolpar hör såklart naturligt ihop med stolparmaturer, men det är helt olika typer av frågeställningar och detaljer man behöver ta ställning till för dessa produkter.

Flest frågor får vi om våra trästolpar, både när det gäller färgval, underhåll och miljöaspekter.

Sidan fylls löpande på och om du saknar ett svar på något du undrar över är det bara att maila oss, så både svarar vi dig direkt och lägger upp det i FAQ också!