/kundservice/vanliga-fragor.html Vanliga frågor | Flux AB

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor kring belysning i allmänhet och våra armaturer i synnerhet. Om du inte hittar din frågeställning här, vänligen skicka istället din fråga till Mia Bruér

Färgåtergivningsförmågan är viktig


Färgåtergivningsindex (CRI) och Ra är båda mått på hur väl en ljuskälla återger färger jämfört med en referensljuskälla. För färgtemperaturer under 5000 Kelvin används en teoretisk svartkroppsstrålare som referenskälla och för varmare färgtemperaturer är referensen dagsljuset mitt på dagen vid klar himmel.


Genom att använda en ljuskälla med god färgåtergivningsförmåga säkerställer man att belysningen blir naturlig och att färgerna i miljön återges så verklighetstroget som möjligt.


Olika index


Det finns två olika index för att mäta färgåtergivningsförmågan:  1. Färgåtergivningsindex (CRI): CRI mäter ljuskällans förmåga att återge ett bredare spektrum av färger. CRI-värdet varierar mellan 0 och 100, där ett högre värde indikerar bättre färgåtergivning.

  2. Ra: Ra är en del av CRI och representerar medelvärdet av färgåtergivningsförmågan för de första åtta standardfärgproverna (R1 till R8) som ingår i CRI-mätningen. Det är ett mer specifikt mått och fokuserar på att återge en viss uppsättning av pastellfärger. Precis som CRI, varierar Ra-värdet mellan 0 och 100.

    På senare tid har ytterligare färgprover lagts till i Ra-mätningen och den skalan kallas Ra extended, eller Re. Denna skala omfattar 14 färger, R1 till R14. Då kan man även mäta färgåtergivningen av den nionde färgen, som är röd och anges som R9.


Sammanfattning


Medan CRI ger en övergripande bedömning av en ljuskällas förmåga att återge ett brett spektrum av färger, fokuserar Ra på hur väl ljuskällan hanterar en specifik uppsättning pastellfärger, eller om man utgår från det utvidgade Re för att även kunna mäta den röda färgen. 


På produktbladen för Flux egenproducerade armaturer anger vi som regel minimivärdet för både CRI och Re.

Bakgrund


Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut, däribland lysrören T5 och T8 och kompaktlysrören samt metalhalogen. Det sker på grund av Ekodesign-förordningens beslut att ta bort undantaget för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet.


Konsekvenser


I Sverige finns det idag lågt räknat 17 miljoner lysrörsarmaturer installerade och dessa måste förr eller senare antingen ersättas med nya armaturer, byggas om med ledmoduler och drivers av god kvalitet eller bestyckas med ledlysrör.


Många företag, fastighetsägare och myndigheter har redan bunkrat ljuskällor med kvicksilver för att skjuta upp åtgärderna, men inga nya lysrör kommer att produceras och heller inga socklar eller drivdon till den gamla tekniken så det håller såklart inte i längden. Det är inte heller så man är med och tar ansvar för den miljö som kommande generationer ska leva i.


I Sverige finns det produktionskapacitet för omkring en miljon LED-armaturer motsvarande lösningar för T5 eller T8. Det tar alltså många år innan vi har hunnit tillverka alla de ersättningslösningar som behövs.


Vad göra?


Det finns tre alternativa lösningar:

1) Investera i nya armaturer
2) Återbruka de befintliga armaturerna
3) Bestycka de befintliga armaturerna med ledlysrör


Flux rekommenderar


Återbruka där det är möjligt, annars köp helt nya armaturer. Med en modern LED-armatur av god kvalitet är energibesparingen så stor att bytet snart är intjänat, det tar ungefär två år. Beroende på hur gammal installationen är kan man spara 50–70 procent på att byta till LED-baserade produkter och ännu mer genom att använda styrsystem som timer och sensorer.

Fabriksmonterad kabel för Pole och Safe


Våra IP67-klassade armaturer i serierna Pole (cylinderformade) och Safe (fyrkantiga) levereras alltid med fabriksmonterad anslutningskabel.


Kabelarea för armatur med intern driver är 1,5mm² och för 48V DC-armatur med extern driver är den 0,75 eller 0,5mm².


Hur du skapar långa sammanhängande linjer


För en anläggning med linjära utomhusarmaturer är det vanligt att man önskar en intern vidarekoppling, för att kunna installera armaturerna i en lång rad på en och samma matning. Vid 48 VDC kan man koppla upp till 15 meter armaturer på en och samma driver.


Det finns två alternativ för sammankoppling av sådana armaturer, med snabbkoppling eller med kabelförskruvningshylsa. Båda systemen kan beställas som tillval från oss och till ungefär samma extrakostnad.


Flux har en standardlösning för respektive system, med givna kabellängder och typer av kopplingar, se vår Lathund för Snabbkoppling och kabelförskruvningshylsa, där det också står hur du enkelt specificerar lösningen i en armaturförteckning. Vi erbjuder också projektanpassade lösningar.


Vilken lösning ska jag välja?


Fördelen med snabbkopplingar är såklart att installationen går just snabbt att utföra, armaturerna levereras med fabriksmonterade kablar och kontakter från oss som bara är att passa ihop.


Om man behöver anpassa kabellängderna eller om kabeln måste dras igenom trånga utrymmen där kopplingen inte kommer igenom är det bättre att använda kabelförskruvningshylsa.


Valet av lösning styrs alltså i första hand av hur installationen kan utföras. Kontakta en av våra säljare om du behöver support!

Vi planterar nya träd


Det finns en naturlig och självklar koppling i att klimatkompensera för en trästolpe genom att plantera nya träd och från och med hösten 2022 gör vi det på Flux!


För varje trästolpe vi levererar i Sverige planterar vi i samarbete med företaget Plantmore FEM nya träd. Planteringarna utförs i Baltikum av utbildad skogsvårdare och vi har full insyn i arbetet - vi kommer till och med att kunna se våra träd växa upp via Plantmores drönarfilmer.


Andra positiva egenskaper


För att producera en fem meter hög trästolpe behöver Tehomet använda två medelstora tallar. Tehomet klimatinvesterar själva sedan många år genom att bidra till nya planteringar och de ingår i Valmontkoncernens projekt ZEP - Zero Emission Poles. Och givetvis kommer träden från PEFC-certifierade skogar.


Allt spill från produktionen av trästolparna utnyttjas för uppvärmning av fabriken och överskottet går vidare till de omkringliggande företag och bostadområden som har fjärrvärme.


Trästolpar har ett negativt A1-värde


Tehomets EPD-rapport visar att en trästolpe som är över 4-5m hög har ett negativt värde för A1 (råvaruförsörjningen) eftersom man tar hänsyn till all CO2 som träden binder under uppväxten.


Frakten av stolpar och fundament går via Ahola och vi har som standard valt deras Green Kilometers, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90%.


I princip innebär därför vårt nya initiativ att vi "överinvesterar" för de utsläpp som en trästolpe genererar!


Läs gärna mer i Tehomet Trästolpar Carbon footprint och certifieringar.


 

När det gäller frågan om giftiga ämnen i ytbehandlingen av en trästolpe så tänker man vanligen på den enklare typ av trästolpar som används för telefon- och kraftledningar, dessa brukar impregneras med kreosot för att inte ruttna. Och kreosot är både miljö- och hälsofarligt, ämnet kommer inom kort att fasas ut även för kraftstolparna.


Tehomets dekorativa trästolpar impregneras inte utan täcks istället med fem skyddslager som samtliga består av miljövänliga produkter. Se detaljerad information i Tehomet trästolpar ytbehandling!

En trästolpe från Tehomet behåller sin fina finish i många år om man tar hand om den på rätt sätt och det krävs inga stora insatser.


En första kontroll


Kort sammanfattat behöver man normalt sett inte göra något alls de första tio åren, mer än att möjligen efter några år undersöka om träet har en bra finish fortfarande, med glansen i behåll och utan småsprickor i ytan. Om man underhåller stolparna från början håller de sig fina i väldigt många år och klarar utan problem klimatförhållanden från nordligaste Finland ner till Förenade Arabemiraten.


Lätt facelift


Om ytan börjar se lite risig ut med tiden kan man ge stolparna en facelift och då ska det vara minst 18 plusgrader ute. Då tvättar man av dem med en mild tvållösning om det behövs och låter dem torka någon dag. Sedan lägger man på ett lager vattenbaserad förnissa, med en stor mjuk borste. Det varumärke Tehomet använder heter Aquatop 2920-04 från TEKNOS och motsvarande finns att köpa i svensk färghandel - eller så kontaktar man oss för support med förnissa!


Större facelift


Efter 10-15 år kan man behöva borsta bort eventuellt skadade partier med en mässingsborste och sedan följer man stegen på sidan 5 i Tehomets guide för underhåll av trästolpar.


Flux representerar Lujabetoni i Sverige. Deras fundament är smidiga att arbeta med och har som standard inbyggda spännskruvar att stabilisera stolpen med, vilket gör att man inte behöver använda några kilar.


Konstruktionen med interna skruvar underlättar särskilt vid installation av fyrkantiga stolpar, där det är svårare att få ner kilar i fundamentet.


Lujabetoni  standardfundament för nedstick


Lathund för val av fundament till våra vanligaste stolpar


OBS lathunden avser stolpe med toppmonterad armatur eller mindre strålkastare på kort arm. För lösningar med linspänd belysning, långa armar eller armaturer som genom hög vikt eller stor vindyta ger extra belastning på stolpen krävs en beräkning för att avgöra vilket fundament som bör användas. Kontakta oss för support i sådana projekt!


Och glöm inte att det är markentreprenören som slutligen avgör vilket fundament som lämpar sig för varje specifikt projekt, med hänsyn tagen till de lokala vind- och markförhållandena!