/kundservice/vanliga-fragor.html Vanliga frågor | Flux AB

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanligt förekommande frågor kring belysning i allmänhet och våra armaturer i synnerhet. Om du inte hittar din frågeställning här, vänligen skicka istället din fråga till Mia Bruér

Bakgrund


Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut, däribland lysrören T5 och T8 och kompaktlysrören samt metalhalogen. Det sker på grund av Ekodesign-förordningens beslut att ta bort undantaget för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet.


Konsekvenser


I Sverige finns det idag lågt räknat 17 miljoner lysrörsarmaturer installerade och dessa måste förr eller senare antingen ersättas med nya armaturer, byggas om med ledmoduler och drivers av god kvalitet eller bestyckas med ledlysrör.


Många företag, fastighetsägare och myndigheter har redan bunkrat ljuskällor med kvicksilver för att skjuta upp åtgärderna, men inga nya lysrör kommer att produceras och heller inga socklar eller drivdon till den gamla tekniken så det håller såklart inte i längden. Det är inte heller så man är med och tar ansvar för den miljö som kommande generationer ska leva i.


I Sverige finns det produktionskapacitet för omkring en miljon LED-armaturer motsvarande lösningar för T5 eller T8. Det tar alltså många år innan vi har hunnit tillverka alla de ersättningslösningar som behövs.


Vad göra?


Det finns tre alternativa lösningar:

1) Investera i nya armaturer
2) Återbruka de befintliga armaturerna
3) Bestycka de befintliga armaturerna med ledlysrör


Flux rekommenderar


Återbruka där det är möjligt, annars köp helt nya armaturer. Med en modern LED-armatur av god kvalitet är energibesparingen så stor att bytet snart är intjänat, det tar ungefär två år. Beroende på hur gammal installationen är kan man spara 50–70 procent på att byta till LED-baserade produkter och ännu mer genom att använda styrsystem som timer och sensorer.

Våra IP67-klassade armaturer i serierna Pole (cylinderformade) och Safe (fyrkantiga) levereras alltid med fabriksmonterad anslutningskabel.


Kabelarea för armatur med intern driver är 1,5mm² och för 24V DC-armatur med extern driver är den 0,75 eller 0,5mm².


För en anläggning med linjära utomhusarmaturer är det vanligt att man önskar en intern vidarekoppling, för att kunna installera armaturerna i en lång rad på en och samma matning.


Det finns två alternativ för sammankoppling av sådana armaturer, med snabbkoppling eller med kabelförskruvningshylsa. Båda systemen kan beställas som tillval från oss och till ungefär samma extrakostnad.


Flux har en standardlösning för respektive system, med givna kabellängder och typer av kopplingar, se vår Lathund för Snabbkoppling och kabelförskruvningshylsa, där det också står hur du enkelt specificerar lösningen i en armaturförteckning. Vi erbjuder också projektanpassade lösningar.


Fördelen med snabbkopplingar är såklart att installationen går just snabbt att utföra, armaturerna levereras med fabriksmonterade kablar och kontakter från oss som bara är att passa ihop.


Om man behöver anpassa kabellängderna eller om kabeln måste dras igenom trånga utrymmen där kopplingen inte kommer igenom är det bättre att använda kabelförskruvningshylsa.


Valet av lösning styrs alltså i första hand av hur installationen kan utföras. Kontakta en av våra säljare om du behöver support!

Produktionen av en trästolpe ger omkring 40% av koldioxidutsläppet jämfört med en stålstolpe och ännu mindre andel jämfört med en aluminiumstolpe.


Tehomet / Valmont medverkar i projektet ZEP – Zero Emission Poles – och planterar träd i Mali för att fullt ut kompensera den mängd koldioxid som uppstår i produktionen.


Tehomets råvara växer runt knuten från deras fabrik, den ligger bokstavligen talat mitt i Finlands djupa skogar. Så transportsträckorna är korta och avverkningen är småskalig, med stor hänsyn till återväxt och skogsvård. 


Läs gärna mer i Tehomet Trästolpar Carbon footprint och certifieringar.


 

När det gäller frågan om giftiga ämnen i ytbehandlingen av en trästolpe så tänker man vanligen på den enklare typ av trästolpar som används för telefon- och kraftledningar, dessa brukar impregneras med kreosot för att inte ruttna. Och kreosot är både miljö- och hälsofarligt, ämnet kommer inom kort att fasas ut även för kraftstolparna.


Tehomets dekorativa trästolpar impregneras inte utan täcks istället med fem skyddslager som samtliga består av miljövänliga produkter. Se detaljerad information i Tehomet trästolpar ytbehandling!

En trästolpe från Tehomet behåller sin fina finish i många år om man tar hand om den på rätt sätt och det krävs inga stora insatser.


Kort sammanfattat behöver man normalt sett inte göra något alls de första tio åren, mer än att möjligen efter några år undersöka om träet har en bra finish fortfarande, med glansen i behåll och utan småsprickor i ytan. Om man underhåller stolparna från början håller de sig fina i väldigt många år och klarar utan problem klimatförhållanden från nordligaste Finland ner till Förenade Arabemiraten.


Om ytan börjar se lite risig ut med tiden kan man ge stolparna en facelift och då ska det vara minst 18 plusgrader ute. Då tvättar man av dem med en mild tvållösning om det behövs och låter dem torka någon dag. Sedan lägger man på ett lager vattenbaserad förnissa, med en stor mjuk borste. Det varumärke Tehomet använder heter Aquatop 2920-04 från TEKNOS och motsvarande finns att köpa i svensk färghandel - eller så kontaktar man oss för support med förnissa!


Efter 10-15 år kan man behöva borsta bort eventuellt skadade partier med en mässingsborste och sedan följer man stegen på sidan 5 i Tehomets guide för underhåll av trästolpar.


Flux representerar Lujabetoni i Sverige. Deras fundament är smidiga att arbeta med och har som standard inbyggda spännskruvar att stabilisera stolpen med, vilket gör att man inte behöver använda några kilar.


Konstruktionen med interna skruvar underlättar särskilt vid installation av fyrkantiga stolpar, där det är svårare att få ner kilar i fundamentet.


Lujabetoni  standardfundament för nedstick


Lathund för val av fundament till våra vanligaste stolpar


OBS lathunden avser stolpe med toppmonterad armatur eller mindre strålkastare på kort arm. För lösningar med linspänd belysning, långa armar eller armaturer som genom hög vikt eller stor vindyta ger extra belastning på stolpen krävs en beräkning för att avgöra vilket fundament som bör användas. Kontakta oss för support i sådana projekt!


Och glöm inte att det är markentreprenören som slutligen avgör vilket fundament som lämpar sig för varje specifikt projekt, med hänsyn tagen till de lokala vind- och markförhållandena!