Nu är Flux en Casambi partner!

Trådlös styrning ligger helt klart i tiden, inte minst med tanke på lysrörsutfasningen

Casambi-ready!

Nu kan du välja en Casambi-ready driver i flertalet av våra egentillverkade armaturer!

Alla produktblad är inte uppdaterade med den informationen ännu, så fråga oss gärna om möjligheterna för ditt projekt eller för den armatur du är intresserad av.

Att kunna använda trådlös styrning är positivt i många sammanhang och den största vinsten ser vi för projekten som rör lysrörsutfasningen

Fördel styrning

Oavsett vilken lösning man väljer för att ersätta lysrören - installera nya armaturer, återbruka de befintliga eller bestycka dem med ledlysrör - så är en trådlös styrning intressant. Särskilt gäller detta för äldre fastigheter med stora mängder lysrörsarmaturer, där det ofta krävs omfattande elarbeten för att anläggningen ska kunna uppgraderas till att bli reglerbar.

Vikten av att kunna styra sin belysning betonas alltmer i takt med att forskningen visar hur mycket bättre vi människor mår av att kunna individanpassa ljuset. En anläggning med ett bra styrsystem möjliggör också stora energibesparingar och vilken fastighetsägare är inte intresserad av det idag?

Skärpta krav på arbetsplatsbelysning

De nya kraven enligt EN 12464-1, som ingår i den uppdaterade Ljus&Rum, kan sammanfattas som att alla arbetsplatser där detaljarbete sker, så som kontor, skolor och liknande måste ha styrning för att uppfylla kraven kring belysning, energibesparing och individanpassning.

Kontakta oss gärna för råd om bästa alternativet för din anläggning eller ditt projekt, vi kan både nyproduktion och återbruk!