Lysrörsutfasningen, konsekvenser och lösningar

Så kan du som fastighetsägare säkerställa en hållbar omställning när ljuskällor med kvicksilver fasas ut.

Bakgrund

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut, däribland lysrören T5 och T8 och kompaktlysrören. Det sker på grund av Ekodesign-förordningens beslut att ta bort undantaget för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet.

Du kan läsa mer om hur du som fastighetsägare kan säkerställa en hållbar omställning HÄR.

Konsekvenser

I Sverige finns det idag lågt räknat 17 miljoner lysrörsarmaturer installerade och dessa måste förr eller senare antingen ersättas med nya armaturer, byggas om med ledmoduler och drivers av god kvalitet eller bestyckas med ledlysrör.

Många företag, fastighetsägare och myndigheter har redan bunkrat ljuskällor med kvicksilver för att skjuta upp åtgärderna, men inga nya lysrör kommer att produceras och heller inga socklar eller drivdon till den gamla tekniken så det håller såklart inte i längden. Det är inte heller så man är med och tar ansvar för den miljö som kommande generationer ska leva i!

I Sverige finns det produktionskapacitet för omkring en miljon LED-armaturer motsvarande lösningar för T5 eller T8. Det tar alltså många år innan vi har hunnit tillverka alla de ersättningslösningar som behövs.

Vad göra?

Det finns tre alternativa lösningar:

1) Investera i nya armaturer
2) Återbruka de befintliga armaturerna
3) Bestycka de befintliga armaturerna med ledlysrör

Flux rekommenderar

Det viktigaste är att agera snabbt och göra en inventering av fastighetens belysning. Om det gäller större anläggningar bör du anlita en konsult för att få vägledning och hjälp med ljusberäkningar så att din nya anläggning blir balanserad och så energieffektiv som möjligt.

Återbruka där det är möjligt, det vill säga om de befintliga armaturerna är i gott skick med bra yttre finish, eller om de har ett unikt historiskt / designmässigt värde för fastigheten.

Om återbruk inte är en bra lösning för fastigheten, investera istället i helt nya armaturer. Med en modern LED-armatur av god kvalitet är energibesparingen så stor att bytet snart är intjänat. Beroende på hur gammal installationen är kan man spara 50–70 procent på att byta till LED-baserade produkter och ännu mer genom att använda styrsystem som timer och sensorer.

Vill du ha råd?

Kontakta oss gärna för en konsultation, så kan vi råda er till den lösning som fungerar bäst för varje unik anläggning. Vi tillverkar både kompletta ersättningsmoduler till gamla armaturer och nya ledarmaturer av olika modeller.

Som en extra bonus får du en svensktillverkad lösning av hög kvalitet.