Hur hållfast är en trästolpe?

Många av oss som arbetar med belysning på olika sätt har sällan eller aldrig anledning att fundera över belysningsstolpar. Men så plötsligt kommer ett sådant projekt! Och vad gör man då?

Ett förslag är att man vänder sig till oss på Flux med sina frågor! Vi har i många år representerat Tehomet i Sverige och kan svara på det mesta. 

På vår nyligen publicerade FAQ finns lite mer utförliga svar på några frågeställningar och vi fyller på den löpande.

Alla frågor är bra frågor!

Vi vill gärna poängtera att det finns inga dumma frågor, alla är nybörjare i början och inte ett enda projekt med designade stolpar är det andra likt.

I synnerhet för gestaltningar med trästolpar brukar det dyka upp många frågor, både om hållfasthet, miljöaspekter, underhåll och designmöjligheter.     

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna om just trästolpar: 

  • JA, de kan produceras upp till 10 meter höga i ett stycke
  • NEJ, de behandlas inte med miljöfarliga ämnen
  • JA, de kan användas för linspännslösningar
  • JA, det är den mest miljövänliga stolplösningen
  • JA, man kan montera armaturer både på toppen och sidorna

Underhåll

Precis som en husfasad av trä behöver en trästolpe vårdas med jämna mellanrum för att hålla sig fin och fräsch under hela sin tekniska livslängd, som är densamma som för våra stålstolpar: 25 år.

De första 5-7 åren brukar man inte behöva göra något alls och därefter bör man inspektera ytan och säkerställa att den har glansen i behåll och inte uppvisar några småsprickor som på sikt kan släppa in fukt.

Om ytan börjar se lite risig ut med tiden kan man ge stolparna en facelift och då ska det vara minst 18 plusgrader ute. Då tvättar man av dem med en mild tvållösning om det behövs och låter dem torka någon dag. Sedan lägger man på ett lager vattenbaserad förnissa, med en mjuk borste. Efter 10-15 år kan man behöva borsta bort eventuellt skadade partier med en mässingsborste och klotter kan man behöva slipa bort.

Alla dessa åtgärder finns beskrivna i denna enkla underhållsmanual.

Fler svar i filmen!

Vår lilla film besvarar två andra vanliga frågor: Finns det hål för kablaget i en trästolpe? Hur kan trästolparna vara så hållfasta?

Om du har andra frågor hjälper Mia Bruér mer än gärna till!