Hur hållfast är en trästolpe?

Många av oss som arbetar med belysning på olika sätt har sällan eller aldrig anledning att fundera över belysningsstolpar. Men så plötsligt kommer ett sådant projekt! Och vad gör man då?

Ett förslag är att man vänder sig till oss på Flux med sina frågor! Vi har i många år representerat Tehomet i Sverige och kan svara på det mesta. 

På vår nyligen publicerade FAQ finns lite mer utförliga svar på några frågeställningar och vi fyller på den löpande.

Vi vill gärna poängtera att det finns inga dumma frågor, alla är nybörjare i början och inte ett enda projekt med designade stolpar är det andra likt.

I synnerhet för gestaltningar med trästolpar brukar det dyka upp många frågor, både om hållfasthet, miljöaspekter, underhåll och designmöjligheter.     

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna om just trästolpar: 

  • JA, de kan produceras upp till 10 meter höga i ett stycke
  • NEJ, de behandlas inte med miljöfarliga ämnen
  • JA, de kan användas för linspännslösningar
  • JA, det är den mest miljövänliga stolplösningen
  • JA, man kan montera armaturer både på toppen och sidorna

Och vår film besvarar två andra vanliga frågor: Finns det hål för kablaget i en trästolpe? Hur kan trästolparna vara så hållfasta?

Om du har andra frågor hjälper Mia Bruér mer än gärna till!