Zanderska huset

Zanderska huset ingår i Karolinska Institutet och är en del av campus i Huddinge. Huset stod klart redan 2002 men har under 2008/2009 genomgått en ombyggnad, för att bättre kunna tillgodose de krav på större foajé- och vistelseytor som uppstått under tiden. Arkitekten har förädlat husets ursprungliga arkitektur genom att utöka och korskoppla befintliga offentliga utrymmen. En av husets ljusgårdar har glasats in, vilket har skapat en ny generös yta för caféverksamhet. För att få en så för kunden flexibel belysning som möjligt, integrerades kontaktskenor i undertaket. Dessa har försetts med LED spotlights E-saver 6x3W för att minimera underhållet för kunden. Spotlightsen är enkla att flytta efter aktiviteter, utställningar, fester mm, vilket var kundens krav för flexibilitet. Cafédelen, som är en av de inglasade ljusgårdarna, har fått en mer rumsbildande belysning där caféet accentuerats med samma spotlight. Även i en exteriör trappa har man använt en LED-lösning, trappnosarmaturen Guida. Nu ser alla inblandade parter med spänning framtiden an för att få veta resultatet: i hur många år kan kunden känna att anläggningen är helt underhållsfri?
Kategori Skolbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Akademiska Hus
Anläggning Campus Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge
Arkitekt Rosenbergs Arkitekter, Inga Varg och Morten Johansson
Ljusdesigner Sweco Systems AB, Morgan Carlsson och Christina Björklund
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2009