Vasaplan med vackert och funktionellt väderskydd

Den nya utformningen av Vasaplan innebär en mittplattform för hållplatser, vilket tillgodoser kraven på kapacitetsökning och förbättrad framkomlighet för busstrafiken i Umeå. Väderskyddet som består av en sex meter bred och 160 meter lång mittperrong överdäckad av ett tak är ritat av Wingårdhs Arkitektkontor.

Caroline Långström på WSP Ljusdesign beskriver projektet:

"Målet med ljussättningen var att ge en förhöjd upplevelse av arkitekturen och skapa ett gott funktionsljus där trafiksäkerheten uppfylls på ett bra sätt samt att upplevelsen av trygghet vid busshållplatsen blir god.

En Mockup av taket byggdes för att testa färgtemperatur och placering av belysningen, Pole 32 med en varmvit färgtemperatur på 3000K valdes.

Totalt installerades ca 2000 meter av Pole 32 i skärmtaken. Den övergripande belysningsstyrningen för denna installation utförs via ett KNX/Dali-system. Drivdonen till armaturerna monterades i en av de längsgående limträbalkarna i den översta nivån av skärmtaken. Limträbalkarna med installationsutrymme togs fram i nära samråd mellan arkitekt och elkonsult, där visionen var att ge intrycket av totalt tre stycken limträbalkar som bär konstruktionen. Limträbalken i mitten av skärmtaken är den balk som utgör kanalisationsväg och installationsutrymme.

Ljussättningen av taket ger en tydlig nattlig identitet och orienterbarhet. Taket blir, som ett ljust hjärta, centralt i upplevelsen av platsen kvällstid. Den varmvita färgtemperaturen framhäver träkonstruktionen på ett vackert sätt samtidigt som platsen känns varm och inbjudande."

Pole 32 är en av våra Härproducerade exteriöra armaturer, väl lämpad att använda för linjär belysning av olika strukturer och ofta föreskriven i olika typer av infrastrukturprojekt. 

För Vasaplan levererade vi en projektanpassad lösning med lägre ljusflöde än standard.

Vi tackar WSP och Eitech för ett gott samarbete i detta projekt!

Kategori Gatubelysning, Torgbelysning
Område/ort Umeå
Beställare Umeå kommun
Anläggning Vasaplan
Arkitekt Wingårdhs Arkitekter
Ljusdesigner WSP Ljusdesign
Elkonsult WSP Systems
Elinstallatör Eitech
Fotograf Fredrik Larsson
År 2017