Välinge Innovation

Den 7 oktober delades priserna ut i tävlingen Svenska Ljuspriset. Priset för Energieffektiv anläggning 2009 gick till fastigheten Välinge Innovation i Viken.

Lokalerna på 17000 kvm omfattar en stor kontorsdel och verksamheter för forskning, utveckling och materialutveckling av golvsystem. Företaget sysslar med forskning och produktutveckling och beställaren var angelägen att om att ljusdesignen – liksom företagets produkter – skulle vara innovativ, funktionell och estetiskt tilltalande.

Juryns motivering till utmärkelsen var att ljusanläggningarna är utformade exakt och fungerar väl visuellt utan onödiga inslag och man har använt ett avancerat styrsystem bestående av frånvarostyrning, närvarostyrning, dagsljuskompensering och tidkanaler. Man har här visat att det är möjligt att utforma ett energieffektivt ljus utan att det blir en tråkig miljö eller försämrar de visuella förutsättningarna för brukarna (Källa: Ljuskultur).

Flux har levererat den exteriöra belysningen av byggnadens takfot och så här kommenterar ansvarig ljusdesigner Jim Collin denna belysningsdetalj:

"För att tydligt markera byggnadens konturer samt ge taket en svävande karaktär valde vi att belysa detta underifrån. För att erhålla denna effekt var det extra viktigt att ljuset blev jämnt fördelat och att kvaliteten var tillförlitlig så att inga plötsliga avbrott i ljuset uppstod. Av dessa anledningar valdes armaturen Pole 30 LED från Flux."

Kategori Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Välinge
Beställare Välinge Invest
Arkitekt Arkitektlaget Skåne AB
Ljusdesigner WSP Ljusdesign
Elkonsult WSP Elteknik
Elinstallatör Prenad El i Helsingborg
Fotograf Ulf Celander
År 2009