Tengdahlsparken

Vid Tengdahlsgatan på Södermalm ligger den öppna och ljusa Tengdalsparken. En pergola byggdes nyligen utmed parken, ett utrymme som både är avgränsat och väl upplyst och som står i perfekt kontrast till parken bredvid. Ljussättarens tanke var att åstadkomma en invändig belysning i pergolan som ger en fin rumslighet. På dagen försvinner bågarna bakom det vertikala rastret av tunna träskivor beklätt med växter. På natten sker en total förändring av den rumsliga upplevelsen. Pergolans bågar blir tydliga rumsbärande element, genom den infällda belysning i varannan båge förstärks upplevelse av perspektivet. Ljuset kommer från Flux Ledtube 15, en tunn diodarmatur med IP67 som i det här projektet byggdes in i en U-profil och täcktes med Lexan Marguard, för att bli vandaltålig.
Kategori Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Stockholm
Beställare Marika Andersson, Trafikkontoret
Anläggning Tengdahlsgatan, Södermalm
Ljusdesigner Helena Björnberg, Ljus & Gestaltning
År 2007