Sollefteå-bron

Bro över Ångermanälven, som förbinder riksväg 90 och 87 med länsväg 335. Bron är ca 500 meter lång och belysningen är både designad och levererad av Flux. Den invigdes i juni 2003. Armaturen är en strålkastare, bestyckad med SDW-T 100W. Man har använt 48 strålkastare på den stora bron och fyra på en mindre, angränsande.
Kategori Brobelysning
Område/ort Sollefteå
Beställare Vägverket
Anläggning Sollefteå-bron Sollefteå / Ångermanälven
Arkitekt Gunilla Rudehill, Stadsarkitekt Sollefteå Bo Söderlind, Landskapsarkitekt Vägverket
Ljusdesigner Flux AB
Elinstallatör Mats El, Sollefteå
År 2004