Solbryggorna i Hudiksvall

I Hudiksvall går havet ända in till staden och kommunen har inlett en stor förvandling av hela det inre hamnområdet. Nyréns svarar för idé och projektering, ljusgestaltningen har utförts av Ljusarkitektur, konstruktörer har varit VBK och elprojektör Bjerking.

Solbryggorna är det första steget och de invigdes i maj i år. De utgörs av trädäck i olika nivåer som hänger ut över kajkanten. Däcket sträcker sig i cirka 75 meter längs kajen i hörnet mot Möljen.

Håkan Rönström är ordförande i kommunens Tekniska Nämnd och han beskriver installationen med följande ord:

Solbryggorna har mottagits fantastiskt positivt bland Hudiksvalls innevånare. Det fanns en rädsla att vi skulle få kommentarer som: -Varför satsa på bryggor när pengarna behövs inom äldreomsorgen eller skolan? Några sådana kommentarer har vi inte överhuvud inte hört utan bara beröm över bryggorna. Framför allt den vackra belysningen.

Folk åker ned på kajen mitt emot på kvällarna endast för att beundra belysningen. En sak som förvånar mig är att ingen skadegörelse eller klotter har förekommit. Belysningen är naturligtvis en av förklaringarna men också den stolthet vi alla känner över den vackra anläggningen i inre hamnen.


Clara Fraenkel på Ljusarkitektur kommenterar projektet så här:

Ljusdesignen av bryggorna bygger på helt integrerade lösningar. LED-armaturer är integrerade i såväl trappstegen, under bänkarna, som stolpar i bänkarna och i räcken.

I mörker framträder detaljer i bryggorna med spännande konstraster och ljus som trappar ner mot vattnet. Dagtid finns inga synliga armaturer som inverkar på trälandskapets utformning.

Gestaltningen av bryggornas detaljer och belysningen har tagits fram i nära samarbete mellan ljusdesigner och landskapsarkitekter.

De armaturer som kommer från Flux är vår egenproducerade Pole 30 LED som sitter under bänkarna, samt den supertunna LED-profilen Pole 20 som sitter i trappstegen.

Kategori Trappor belysning
Område/ort Hudiksvall
Beställare Hudiksvalls kommun
Anläggning Inre hamnen
Arkitekt Landskapsarkitekt Nyréns Arkitektkontor: Pia Englund och Petra Lindeqvist
Ljusdesigner Ljusarkitektur: Clara Fraenkel och Lina Färje
Elkonsult Bjerking: Björn Östermalm
Elinstallatör Sörens El
Fotograf Mikael Silkeberg
År 2012