Simma, läs eller gymnastisera - Medborgarhuset har mycket att erbjuda!

När Medborgarhuset stod klart i slutet av 30-talet bestod det av tre separata huskroppar, med Forsgrenska badet inrymt i den mittersta. En av de större förändingarna i den nya gestaltningen är att byggnaderna har bundits ihop genom två stora inglasade ljusgårdar, vilket ökade lokalytan med hela 3000 kvadratmeter.

Bibehållna funktioner i moderniserade lokaler

Ansvarig arkitekt var Nyréns Arkitektkontor, som med sina många kompetenser och tidigare erfarenhet från kulturhistoriska projekt kunde ta ett helhetsgrepp på uppdraget. De tidigare funktionerna i huset finns fortfarande kvar i de moderniserade lokalerna, med bättre flöden, ökad tillgänglighet och många smarta lösningar.

För ljussättningen av de publika lokalerna svarade Tyréns ljusdesigners och den blåklassade byggnaden gav dem en hel del utmaningar för montage och utformning av belysningen. Det gällde inte minst bassängerna, där målsättningen var att lyfta fram vattnets klarhet och skapa en ljuslösning som kan anpassas till olika aktiviteter.

Belysning i bassängerna

För belysning av bassängerna valde de Flux egenproducerade armatur Pole 80 opal. Det finns en rejält stor 25-metersbassäng och två mindre undervisningsbassänger med höj- och sänkbara bottnar, alla har samma armatur men output och placering varierar. Vi tog fram en anpassad monteringshylsa som lackerades vit, för att ge armaturerna ett mjukare intryck och göra alla överkopplingar snyggare.

Belysning i biblioteket

En annan central verksamhet är biblioteket, som delvis är förlagt till en av ljusgårdarna och har en fantastisk atmosfär. Som hyllbelysning valde Tyréns vår tunna och minimalistiska 4Twenty5 shelf, lackerad i umbragrått för montering på arm från hyllornas överkant eller lackerad i beige för infräsning i toppen av de högre hyllorna som står utmed väggarna.

Prestigefull nominering!

Upprustningen av Medborgarhuset nominerades tillsammans med nio andra finalister till Årets Stockholmsbyggnad 2021 och juryns motivering löd:

"Upprustningen har lyft fram den ursprungliga arkitekturen och gjort byggnaden värdig sin plats. Med väl genomtänkta grepp kommunicerar byggnadens innehåll nu bättre och tydligare med sin omgivning. Subtila tillägg av nya funktioner och detaljer, med nya entréer och kopplingar samt fasadelement i material som koppar. Medborgarhuset blir på så sätt nu än mer tillgängligt för medborgarna och kan återta sin ledande roll på Medborgarplatsen."

Vi är stolta och glada över att få ha bidragit till detta projekt och vill tacka både arkitekter, ljusdesigners och elinstallatörer så mycket för samarbetet!

Kategori Badhus belysning, Bibliotek belysning
Område/ort Södermalm, Stockholm
Beställare Stockholms stads fastighetskontor
Fastighetsägare Stockholms stad
Anläggning Medborgarhuset / Forsgrenska badet
Arkitekt Nyréns Arkitektkontor
Ljusdesigner Tyréns
Elinstallatör Bravida
Fotograf Sten Jansin
År 2020