Ringvägen i nytt ljus

Ringvägen är nära 3 km lång och utgör ett av Södermalms viktigaste stråk för både biltrafik, busstrafik, utryckningsfordon, gående och cyklister.

Längs en stor del av sträckningen ligger det bostadshus utmed vägen, avskilda från trafiken av resliga lövträd och med smalare lokalgator framför.

Sammantaget fanns det alltså betydligt fler faktorer att väga in för en ny belysningslösning, utöver de tekniska kraven på produktkvalitet, belysningsnivåer, optiker och alla andra aspekter man normalt måste beakta för en sådan här anläggning.

Trafikkontoret uppdrog åt PE att projektera den nya belysningen och valet föll på armaturen Elipt från vår franska leverantör Eclatec. Totalt är nu drygt 260 armaturer installerade, i flera olika utföranden för att motsvara kraven i de olika situationerna:

  • Det finns tre olika ljusnivåer: 12000lm i korsningarna, 9000lm på huvudgatan och 5000lm på de små lokalgatorna.
  • Två olika optiker används, standard vägoptik respektive bred vägoptik.
  • Några armaturer är installerade med olika fästen på stolpe, medan den stora majoriteten är linspänd med fästet som kallas Catelux.
  • Armaturerna som sitter nära fasaderna har utrustats med inbyggd bakljusblockering modell Medium, som minskar spilljuset mot lägenheter och affärslokaler med omkring 25%.
  • Samtliga armaturer har nattsänkning mellan kl 00 och 05, då 66% av outputen kvarstår.

Vi är tacksamma för att vi har fått bidra till detta omfattande projekt och mycket glada över att se det fina resultatet. 

Ett stort tack riktar vi till Stockholms stad och Trafikkontoret för visat förtroende, till PE för projekteringen, till Elektroskandia för logistiken och till One Nordic för monteringen.

Kategori Gatubelysning, Linspänn belysning
Område/ort Stockholm
Beställare Trafikkontoret
Fastighetsägare Stockholms stad
Anläggning Ringvägen
Ljusdesigner PE
Elentreprenör One Nordic
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2022