Port 73 Handelsplats

Den stora handelsplatsen Port 73 i Haninge invigdes redan 2010 men installationer och byggnation har löpt vidare även efter invigningen och Etapp 3 blev färdigställd 2013.

Från Flux fick vi glädjen att leverera armaturer främst för exteriören och den pendlade lysrörsarmaturen DNH är en av lösningarna, här levererad i specialutförande med IP23. Att pendla en armatur med tydlig kontorskänsla i en utomhusmiljö ger en unik och välkomnande känsla och under ett skärmtak fungerar en lösning med IP23 utmärkt.

En annan snygg och lite annorlunda lösning hittar vi under byggnadens utkragande del. Så här kommenterar Haldur Rohtla på Nyréns Arkitektkontor hur tankarna gick för att åstadkomma det här resultatet:

Förutom allmän belysning ville vi rikta ljus uppåt under den utkragande delen av byggnaden för att ge liv åt den galvaniserade trp-plåten som utgör det utvändiga undertaket. Vi ville göra det på ett diskret sätt som får armaturerna att hänga ihop med fasaden. Idén att ha en hängande skena i samma material och dimensioner som de råa aluminiumprofilerna i fasaden varifrån ljus riktas både uppåt och nedåt verkade först svår att genomföra men blev möjlig tack vare de Flux-armaturer som Martin Kempe föreslog.

Armaturen som ger nedljuset är vår egenproducerade LED-armatur Pole 32, försedd med 50° linser för att fokusera ljuset ned på gångytorna.

Kategori Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Haninge
Beställare Atrium Ljungberg
Anläggning Port 73, etapp 3
Arkitekt Nyréns Arkitektkontor
Ljusdesigner Kempe Ljusdesign
Fotograf Haldur Rohtla
År 2013