Pfizers huvudkontor

2005 stod Pfizers nya huvudkontor färdigt i Silverdal norr om Stockholm. Ambitionen var att skapa en nordisk känsla av ljus och rymd och mitt i hela byggnaden löper ett öppet ljusschakt som skapar kontakt mellan alla våningar. I schaktets mitt finns en effektfull vattenfallsliknande installation med siodemitterade fiber.
Kategori Trapphusbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Pfizer
Anläggning Silverdal, Stockholm
Arkitekt Murman Arkitekter
Fotograf Åke E:son Lindman / Flux
År 2005