Park i nytt ljus hos BRF City

BRF City i Täby har hela 900 lägenheter och är därmed en av Sveriges 10 största föreningar. De har också en rejält tilltagen innergård, där de boende har tillgång till grillplatser och olika typer av fina rekreationsytor.

Det som tidigare bekymrade föreningen var att belysningen var otillräcklig. Det var långa avstånd mellan belysningsstolparna och armaturerna var ineffektiva. Vissa av gångstråken hade ingen belysning alls och användes därför knappt under dygnets mörka timmar.

Styrelsen ville gärna samarbeta med ett lokalt företag för att lösa belysningsfrågan och vände sig till oss på Flux. Vi hjälpte vi till med en balanserad och funktionell anläggning för basbelysning av gångstråk och lekplatser och fick leverera både stolpar, armaturer och fundament.

För gångvägarna valdes en klassisk toppmonterad lykta, Elyxe från Eclatec. Nu belyser ett 50-tal sådana armaturer gångstråken både runt och genom parken med en asymmetrisk ljusfördelning och färgtemperatur 3000K. Till lyktorna levererade vi 4m höga koniska stålstolpar, med samma finish som armaturerna för att ge ett snyggt och enhetligt intryck.

Armaturerna har nattsänkning i två steg för att hålla ner elkostnaderna och inte överbelysa parken eller störa de boende. Ljuset tänds upp till 1464lm efter signal från en dagsljussensor och sänks sedan med 20% mellan kl 22 och 01, därefter med 40% mellan kl 01 och 04. I maxläge är elförbrukningen endast 15W per armatur.

Hela anläggningen går vid behov också att styra trådlöst eftersom alla armaturer är utrustade med Eclatecs CA2P kontrollenhet.

I centrum av parken finns en samlingsplats som man ville lyfta fram och göra mer inbjudande. Där står nu en 10m hög stålstolpe med fyra klustermonterade strålkastare Xeon 2, som lägger ett avbländat ljus över mark och bänkar.

Den sista etappen i projektet gällde lekplatserna, där föreningen tidigare hade investerat i exklusiva lekmöbler av trä. Där kändes det naturligt att följa upp med samma material i stolparna och föreningens val föll på tre stycken koniska trästolpar Pallas, som med klustermonterade Xeon från åtta meters höjd belyser fyra olika lekytor.

Vi vill tacka styrelsen och hela föreningen för förtroendet att utforma och leverera den nya belysningslösningen, det gjorde att denna unika innergård lyftes till en helt ny nivå!

 

 

Kategori Belysningsstolpe, Belysningsstolpe stål, Belysningsstolpe trä / Trästolpe, Bostadsområde belysning, Gångväg / GC-belysning, Parkbelysning
Område/ort Täby
Beställare BRF City
Anläggning Näsbydalsvägen
Elinstallatör Edsvikens El AB
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2021