Nytt ljus över renoverat Kista Foodcourt

Under 2019 genomförde Kistagallerians ägare Citycon en upprustning av bland annat foodcourten, som är ett av Sveriges största restaurangtorg med ett 20-tal restauranger. Den har fått nya ytskikt och enhetlig möblering - och ny belysning.

Till de nya ytskikten hör ett projektanpassat undertak och hit fick Light Bureau Uppsala i uppdrag att skapa en integrerad ljuslösning.

Andreas Wiil kommenterar den ljusgestaltning projektet kom fram till:

”Målsättningen med ljusdesignen har varit att lösningarna ska vara integrerade med det projektanpassade undertaket.

Det diffusa uppljuset ovan takribborna samspelar med det riktbara nedljuset.”

Det är två olika typer av undertak i projektet och valet av belysningslösning föll på Fusion Linear system från vårt leverantör Neko. Här finns många olika möjligheter till montering av profilerna och ett mycket stort urval armaturer att integrera i dem: fasta downlights, riktbara spotar, wallwashers och homogena ljuslinjer.

DALI-drivers är integrerade i profilen och i den del av profilen som inte innehåller en armatur sitter en täckplåt med samma finish som profilens.

Till foodcourten valdes en linjär allmänljusarmatur, en fast välavbländad downlight med fem LEDs / linser och en utfällbar riktbar spotlight.

Profilerna är i det här fallet pendlade mellan plattorna i de båda olika undertakstyperna. Idag är systemet vidareutvecklat med ytterligare en profillösning som har en tunn ram för infällnad i undertak.

Stort tack till Light Bureau för samarbetet i detta projekt!

Kategori Restaurangbelysning
Område/ort Kista
Fastighetsägare Citycon
Anläggning Kista galleria
Arkitekt Benoy Architects och HOW arkitekter
Ljusdesigner Light Bureau
Elinstallatör Elfiness
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2020