Norra Kungstrappan

Norra Kungstrappan kallas den lilla passage som förbinder Kungsgatan med Regeringsgatan, som korsar i ett högre plan. Det har länge varit en ganska mörk och otrevlig trappa, som de flesta nog använt sig av med viss tveksamhet. Nöjesutbudet i det här området är stort, samtidigt som kvarteren ovanför är bostadstäta, så en bra lösning var mer än välkommen. Nu lockas man upp i trappan genom tak-monterade neonrör, samtidigt som ledstångsarmaturen Railer från Flux ger en jämn belysning av själva trappan. Dessutom gör den att ledstången är varm och skön att hålla i vintertid.

Kategori Trappor belysning
Område/ort Stockholm
Beställare LaSalle Investment Management
Anläggning Kungsgatan, centrala Stockholm
Arkitekt BSK Arkitekter, Anders Marking
Elkonsult Energo
Elinstallatör Arcona
Fotograf Luc Pagès
År 2006