Näringslivets Hus

I Näringslivets Hus finns det en mängd kontor, konferensutrymmen och restauranger. Den stora och ljusa foajén fungerar både som samlingsplats och binder ihop byggnadens olika delar. För att ge foaljén samma känsla av rymd även kvällstid, belyser lysrörsarmaturen Combo den stora lanterninen underifrån.
Kategori Kontorsbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Näringslivet Hus
Anläggning Storgatan 19, Stockholm
Ljusdesigner Ljusrum: Jonas Lindahl
Fotograf Peppe Ericsson
År 2006