Ljus och konst lyfter slitet kvarter

Entréer och trappor i bostadshus utsätts för mycket slitage under årens lopp, och det är ofta svårt att göra större ingrepp för att renovera dem.

Ett bra exempel på vad ny belysning kombinerad med konstnärliga utsmyckningar kan göra är Kv Riddarsporren på Hagagatan i Stockholm. Ansvarig arkitekt och ljusdesigner är Jeanette Karsten, som har flera liknande projekt bakom sig, bland dem Kv Beckasinen, där hon också använde sig av belysning från Flux i sin gestaltning.

Kv Riddarsporren byggdes på 70-talet och har nu fått en ansiktslyftning av de 30 entréerna mot Hagagatan. I området låg tidigare det stora Hamburgerbryggeriet som byggdes på slutet av 1800-talet, men som revs för att ge plats åt bostäder på 70-talet.

Renoveringen har innefattat borttagning av de gamla undertaken och installation av ny belysning. Här har arkitekten använt Flux egenproducerade lysrörsarmatur Inline i kombination med LED-armaturen Dice.

De screentryckta konstverken på delar av väggarna och undertaken är belysta med LED-armaturen Frontlight. På mellanplanen och lägenhetsplanen sitter också Inline.

Bilderna visar jämförande vinklar före och efter renoveringen. Med ljus, färg och några strategiskt placerade dekorativa inslag har arkitekten lyckats skapa en luftig och välkomnande atmosfär i dessa tidigare ganska nedgångna utrymmen.

Kategori Bostadsområde belysning
Område/ort Stockholm
Beställare BRF Riddarsporren 24
Anläggning Entréer på Hagagatan 15-17
Arkitekt Jeanette Karsten
Ljusdesigner Jeanette Karsten
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2014