Lilla Erstagården

Den 9 september invigdes Lilla Erstagården, Sveriges första hospice för barn. Det ligger i den vackra parkträdgården i Hästhagen i Nacka vid Järlasjön. Hospicets uppdrag är att förstärka sjukvården för barn och ungdomar genom att erbjuda avancerad vård i livets slutskede i en hemlik miljö, och att stödja barnen och deras familjer i detta svåra skede. I princip all inredning och belysning har levererats som rena donationer och Flux bidrog med allmänbelysning i form av downlights i korridorerna.
Kategori Sjukhusbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Ersta diakoni
Anläggning Erstagatan 1, Nacka, Stockholm
Arkitekt Fidjeland Arkitektkontor
Fotograf Foto: Lilla Erstagården
År 2010