Lappkärrsberget

Vid årsskiftet 06/07 inledde Stockholms stad och Fortum ett samarbete kring belysning i Stockholm. Samarbetet har lett till att ett antal platser i huvudstaden har lysts upp och en av dem är Lappkärrsberget. Detta är ett studentområde med många cykel- och gångvägar, som av de boende har upplevts som otrygga och otrivsamma. Totalt är 81 stolpar och armaturer utbytta vid gångstråk och tunnlar. Man har fokuserat på att hitta en miljövänlig och energisnål lösning för minsta möjliga påverkan på miljön. Valet föll på Flux gatuarmatur i Trafikkontorets egen tappning, med ett litet ljusutsläpp i armaturens överdel.
Kategori Gångväg / GC-belysning
Område/ort Stockholm
Beställare Stockholms stad
Anläggning Professorsslingan 15, strax bakom Frescati
Ljusdesigner Henrik Gidlund, Trafikkontoret
Fotograf Stefan Sjödin, Fortum