Kungsbacka torg

Kungsbacka torg var tidigare en delvis asfalterad yta med bilparkeringar i båda ändarna och kantad av trafikerade gator. År 2009 gav Kungsbacka kommun i uppdrag till White Arkitekter att rita en öppen plats som skulle vara en attraktiv mötesplats för människor och hållas så fri som möjligt för många användningsområden.

I torgets centrum finns en vacker gestaltning av tre gamla kyrkor som en gång stått här, där enkla sittbänkar inspirerade av de gamla kyrkbänkarna markerar kyrkorummet och erbjuder både ett unikt blickfång och en plats att slå sig ner en stund.

White beskriver uppdraget så här:

Torgets utformning respekterar historien men med moderna inslag. Ett rutmönster likt en matta markerar torgytan för att skapa en samhörighet med omgivande fastigheter och respektera formen av den gamla rutnätsstaden. Rutmönstret skapar flexibilitet så att torget kan användas på många olika sätt. Beläggningen i granit varieras så att ledstråk utmed gator och fasader markeras.

Torget återtar rollen som en plats för möten. Vid den befintliga kyrkan skapas en naturlig scen där arrangemang kan hållas samtidigt som Norra Torggatan stängs av för biltrafik och ger plats för uteserveringar. Den gamla kyrkoruinen markeras genom en avvikande markbeläggning till torgets rutmönster. Moderna, enkla sittbänkar placeras tätt likt en skulptur som inspireras av de gamla kyrkbänkarna.

Ljussättningen är skapad i en lägre och mänskligare skala där ljuset bland annat är centrerat kring fasader och integrerat i torgets sittmöbler. Belysningen skapar en tydlig rumslighet, framhäver omgivande arkitektur som i sin tur gör platsen trygg och vacker.

Stora krav fanns gällande bländfrihet då bostäder och kontor ligger i anslutning till torget. Tanken med den integrerade belysningen under bänkarna har olika bakgrund. Delvis för att möjliggöra fler mötesplatser kvällstid men även för att hitta naturliga ljusbärare som minimerar antalet stolpar på torgytan. Belysningen var även viktig för att framhäva den gamla kyrkoruinens lokalisering. Det var mycket viktig att belysningen i bänkarna var robust och tålig med tanke på det utsatta läget.

Vi använde en modifierad och mer ljussvag variant av Railer LED under bänkarna. Idag är det uppdaterad till en standardarmatur som heter Pole 32 DI Space.

Railer är speciellt framtagen som ledstångsarmatur och är som standard bestyckad med T5, men går alltså att använda även på andra sätt och kan med fördel bestyckas med LED. Vi på Flux tackar White och Kungsbacka kommun och gratulerar till denna unika och mycket vackra gestaltning!

Kategori Torgbelysning
Område/ort Kungsbacka
Beställare Kungsbacka kommun
Anläggning Stortorget
Arkitekt White Arkitekter: Ulla Antonsson (kiosk och toalettbyggnader), Sam Keshavarz och Paula Mackenzie (torget)
Ljusdesigner White Arkitekter: Mikaela Åström och Kajsa Sperling
Elkonsult Ramböll
Fotograf Per Kårehed
År 2012