House of Sweden

House of Sweden är en helt unik ambassadbyggnad, både genom sitt läge, sin arkitektur och sitt användningsområde. Statens fastighetsverk utlyste 2002 en arkitekttävling där det bland annat ingick att skapa en atmosfär av öppenhet och transparens, med en nordisk känsla. Tävlingen vanns av Tomas Hanssen och Gert Wingård, som tillsammans med ljusdesignern Kai Piippo lade stor vikt vid ljusföringen både interiört och exteriört. Runt hela fasaden löper ett bälte av ljust, bakbelyst trä, vilket ger ett intryck av att huset svävar när det är mörkt ute. Två av Flux/Smedmarks armaturer användes för denna effekt: Pole 50 och 40x40.
Kategori Fasadbelysning / släpljus
Område/ort Washington D.C.
Beställare Statens fastighetsverk
Anläggning Georgetown, Washington D.C.
Arkitekt Wingårdh Arkitektkontor AB
Ljusdesigner Ljusarkitektur
Fotograf Åke E:son Lindman
År 2006