Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad är ett relativt nytt bostadsområde, men fortfarande kompletterar man belysning och andra installationer. Här har vi LED-profilen Ledtube 30, som fällts in i en låg mur för att belysa gångvägar i området. Ledtube 30 håller IP67 och är en mycket variabel armatur.
Kategori Bostadsområde belysning
Område/ort Stockholm
Beställare Svenska Bostäder
Anläggning Hammarby Sjöstad
Fotograf Peppe Ericsson
År 2007