Hägerstalund vägbelysning

I Hägerstalund vid Järvafältet lyser Metropoli LL bestyckade med 70W CDO E27. Modellen har ett svagt uppljus som dels ger armaturhuset liv och dels ger en svag belysning till omgivande träd. Stolparna är termoplastade och kommer från Tehomet.
Kategori Vägbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Trafikkontoret: Anna Albrechtsson
Anläggning Järvafältet, Hägerstalund
År 2009