Glödande gabioner vid Gränby Köpstad

Som höga korgar fyllda med glödande kol förgyller de här vackra gabionerna busstorget vid Gränby Köpstad i Uppsala. En lika enkel som briljant ljusdesign, signerad Henric Eriksson på Bjerking.

Henric kommenterar projektet:

"Gabioner med integrerad belysning är något som jag haft i mina tankar länge men projekten kanske inte har passat eller så har Landskapsarkitekten haft andra planer för projekten. 

I detta projekt så var platsen väldigt bra samt att landskap gillade idén. Så tillsammans arbetade vi vidare utifrån idén för att i slutänden skapa dessa glödande gabionpelare.

FLUX var väldigt behjälpliga i support med provutrustning till projektet. Till varje gabion har vi använt 4st Pole 32 med potentiometer för att kunna reglera till önskad ljusnivå."

Gabioner används vanligen vid markanläggning, vägkonstruktion och som erosionsskydd och ibland ser man dem också i villaområden som avgränsning eller ersättning för en mur.

Som byggelement har de många fördelar eftersom de kan anpassa sig efter markens rörelser, dränera vatten och framförallt är de mycket robusta och har en lång livslängd.

Det är glädjande att se hur man också kan förvandla dem till rena konstverk i stadsmiljön genom att innerbelysa konstruktionen och vi hoppas få se flera liknande projekt framöver!

Pole 32 heter armaturen som Bjerking använde och den är skalbar i längder från 335mm till 4000mm, med en externt placerad driver. Om du går i gabion-tankar (eller andra) kan du ta reda på mer om armaturen här. Lämpligt antal armaturer för den här typen av installation avgörs av tjockleken på gabionen och armaturerna bör placeras i en avgränsad sektion i centrum av konstruktionen.

Tack till Bjerking för ljusdesign och landskapsarkitektur och till Uppsala kommun som sa ja till det här konceptet!

Kategori Konstverksbelysning, Torgbelysning
Område/ort Uppsala
Beställare Martin Andersson, Uppsala Kommun
Anläggning Gränby Köpstad
Arkitekt Kristin Andersson, Karin Winroth & Victoria Smårs, Bjerking
Ljusdesigner Henric Eriksson, Bjerking
Elentreprenör Vattenfall
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2019