Genomtänkt belysning i nya Varlaskolan

Mitt i centrala Kungsbacka ligger Varlaskolan som under förra året byggdes ut och moderniserades så att den idag rymmer 700 elever i årskurserna 6-9. Skolans gestaltning är resultatet av ett parallellt uppdrag mellan tre arkitektkontor, där Norconsult ABs förslag valdes ut. Skolan skulle utformas för att svara mot dagens och morgondagens pedagogiska krav och möjliga utveckling av skolarbetet. Samtidigt ger dess centrala läge möjlighet att integrera lokalerna i stadens kulturutbud.

Christer Håkansson på Norconsult berättar om tankarna bakom ljusgestaltningen:

Dagtid eller kvällstid spelar ingen roll, det skall vara trivsamt i skolans lokaler oavsett årstid, tid på dygnet eller vädret ute. Vi har valt att arbeta med ljuset utifrån och in. Redan vid det nya entrétorget möts man av ljusa välkomnande lokaler där belysningspollare leder besökarna till entrén och vidare in i skolstråket som utgör skolans ryggrad och binder samman alla lokaler i skolan.

I det centrala stora rummet med elevcafé finns huvudtrappan som utformats som en trappskulptur med en central bärande mittpelare som sicksackar sig upp genom rummet. På denna bärande sicksackskiva är trapporna fästade med lättare smidesräcken utåt. För att förstärka trappans skulpturala utformning valde vi att placera trappans belysning i räcket längs den bärande sicksackpelaren i trappans centrum.

Trappräckena utgörs av Flux Railer, bestyckad med T5 och tillverkad av rostfritt stål. Det är en stabil och tålig lösning, särskilt lämplig för skolmiljö och kan även användas utomhus.
Kategori Trapphusbelysning
Område/ort Kungsbacka
Beställare Kungsbacka Kommun
Anläggning Varlaskolan, Borgmästaregatan 12
Arkitekt Norconsult AB
Ljusdesigner Norconsult AB / Elteknik B A Johansson AB
Elkonsult Elteknik B A Johansson AB
År 2010