Gångtunnel under järnväg

Renovering av en gammal tunnel där belysningen ofta var sönderslagen och folk kände sig otrygga. Väggar och tak målades i vitt och vandaltålig belysning med god ljusspridning installerades. Man installerade även kameraövervakning där bilderna visas på monitorer i båda ändar av tunneln.

Kategori Tunnelbelysning
Område/ort Hässleholm
Beställare Hässleholms kommun
Ljusdesigner Flux
Elinstallatör Levins Elektriska
År 2006