Gallerian

Sveriges ursprungliga Galleria enligt många, ligger på Hamngatan mitt i Stockholm. Gallerian fick under 2005 en rejäl ansiktslyftning och mycket av den utgjordes av ny belysning. Från Flux kommer flera olika lösningar, bl a det färgade ljuset under taklanterninerna.
Kategori Butiksbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare AMF Pension
Arkitekt Wester & Elsner
Elinstallatör YIT Stockholm
År 2005