Fokus på ljuset i SÖS nya rehabavdelning

Idag talas och forskas det mycket om ljusets inverkan på vår vakenhet och hälsa. Att ögat har en tredje receptor som styr vår dygnsrytm och stressnivå är numera ett allmänt accepterat faktum.

I en miljö där sjuka människor ska bli friska är det därför extra viktigt med en god belysning och det är med stolthet vi presenterar hur våra lösningar har använts i Södersjukhusets nya sjukgymnastikavdelning.

Ljusdesigner Elinor Söderström på Projektengagemang Elmiljö beskriver förutsättningarna så här:

Projektet SÖS ASA var från början en mörk källarlokal utan betydande dagsljusintag. Redan från start visste projektgruppen att vi behövde fundera en extra gång kring belysningslösningen. Inte minst för personalen som dagligen skulle vistas i lokalerna, eftersom vi alla vet att rätt belysning har stor betydelse för hur vi mår, trivs och presterar på jobbet.

Grundtanken i belysningslösningen är att ha ett varierat ljus i form av viss marginell skillnad i ljustemperatur för att skapa en dynamisk ljusmiljö. Likväl som ljuset utanför källarlokalen varierar i och med väder, tid och skuggor, lät vi också ljuset i avdelningens lokaler efterlikna något man kan uppleva lättare i lokaler med stort dagsljusinsläpp. 
 
Vi har skapat rum i de långa korridorerna och stora utrymmena genom att låta ljuset variera i olika funktionsdelar av lokalen – kontraster mellan undersökningsplatser och passager. Genom att lägga ett övergripande fokus på att belysa vertikala ytor har vi skapat en känsla av rymd.
I utrymmen helt avsaknade av dagsljus har vi med hjälp av ett kallt artificiellt ljus försökt återskapa uppfattningen av dagsljus, genom en längsgående ljusnisch mellan vägg och undertak för att simulera en fönsterspalt. Konstgjort dagljus piggar ändå upp!

Att vi valt en lösning som ger ett rätt ljus för lokalen gör inte bara att personalen trivs bättre på arbetsplatsen utan även att vi kan spara energi. Vi valde att arbeta med LED som främsta ljuskälla – dels för att kunna arbeta enkelt med olika typer av ljustemperaturer men också dels för att kunna anpassa armaturerna till specifika längder. Inte minst för att kunna hålla nere driftkostnaden för att möjliggöra en snar återbetalning av installationen.

Gestaltningsidén var enligt handläggande arkitekt Samy Ramdani på Carlstedt Arkitekter att skapa en varmt välkomnande avdelning för sjukhusets sjukgymnastik, med inslag av askträ och en harmonisk men varierad färg/ljussättning. Ansvarig arkitekt är Thomas Vogt på Carlstedt.

Samy utvecklar tankarna kring belysningen vidare:

Eftersom lokalen har begränsat dagljusinsläpp arbetade vi med att ta in dagsljuset så långt som möjligt i lokalen, bl a genom utformningen av planlösningen, siktlinjer och glaspartier kompletterade med höga sidoljus.

Det ”artificiella” ljuset tar vid där dagsljuset minskar inåt i byggnaden och olika ljussättning ger en variation och identitet i de olika rummen.

Några fina exempel på resultaten av projektgruppens arbete är den kulörta korridoren med en lång ljusslits, den konstnärliga utsmyckningen med bakbelysta glaspannåer, den luftiga och välupplysta gymnastiksalen och släpljuset på väggarna i de behandlingsrum som ligger långt ifrån fasaden. Den nedpendlade belysningen har genomgående även ett indirekt ljus, något som ytterligare förstärker rymden och dagsljuskänslan.

Produktfamiljen med ytmonterade Hover och infällda Cover möjliggör en flexibel grundbelysning som ger ett bra ljus utan att armaturerna i sig tar för mycket plats i miljön.

 

 

Kategori Sjukhusbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Locum AB
Anläggning Södersjukhuset sjukgymnastik
Arkitekt Carlstedt Arkitekter AB
Ljusdesigner Projektengagemang Elmiljö AB
Elkonsult Projektengagemang Elmiljö AB
Elinstallatör Byggentreprenör: BTH Bygg AB
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2015