E4 Uppsala

E4:an sträcker sig genom utkanterna av Uppsala, korsningarna är många och ingen av dem är planskild. Då är gatubelysningen viktig! På sträckan längst söderut är belysningen levererad av Flux. Det är en smäcker och väldesignad gatuarmatur med extra liten reflektor, som gör att designen kan hållas minimalistisk. Det finns två bestyckningar utmed E4:an, 70 resp 150W keramisk metallhalogen.
Kategori Vägbelysning
Område/ort Uppsala
Beställare Vattenfall Uppsala
Anläggning Södra Uppsala
Ljusdesigner Flux AB
År 2006