Drammens bibliotek

Till Drammensbiblioteket sökte man en jämn belysning för bokhyllorna, och lösningen blev lysrörsarmaturen Regal.

Den är integrerad i övre planet i varje hyllsektion och ger genom en god reflektorteknik och sin framskjutna placering ett jämnt ljus till alla de underliggande planen.

Sedan år 2020 finns Regal åter i vårt sortiment, nu anpassad för LED och har som standard en arm för montering ovanpå hyllan. Vid behov kan monteringen projektanpassas.

 

Kategori Bibliotek belysning
Område/ort Drammen
Beställare Biketjänst AB (hyllproducent)
Anläggning Drammen, Norge
År 2006