Bredäng C

Med kreativ belysning kan man åstadkomma mycket för att fräscha upp och förnya alla tänkbara miljöer. Miljonprogrammets Bredäng är ett bra exempel på det! Tillsammans med Ljus & Gestaltning tog Flux 2005 fram en helt ny armatur, specialanpassad för just Bredäng. Man sökte en paketlösning som fungerar som både ledstång och belysning och resultatet blev ledstångsarmaturen Railer. Som bonus visade den sig fungera utmärkt även takmonterad i valven på gångtunnlarna. Nu sitter över 250 meter Railer monterad i Bredängs centrum, utmed gångstråk, i tunnlar och i trappor. Resultatet är en effektiv men diskret belysning, med en form som bidrar till att hålla samman de olika publika utrymmena.
Kategori Gångväg / GC-belysning
Område/ort Stockholm
Beställare Trafikkontoret, Stockholm Uppdragsgivare: Skärholmens stadsdelsnämnd
Anläggning Bredäng, Stockholm
Ljusdesigner Ljus & Gestaltning / Flux AB
Fotograf Luc Pagès
År 2006