Bollnäs resecentrum

För omkring fyra år sedan invigdes Wilhelminapassagen i Bollnäs, en gång- och cykelpassage under järnvägen som knyter samman stadens östra och västra delar. År 2011 vann projektet som kallas Bollnäs resecentrum Trafikverkets nyinstiftade arkitekturpris.

Michael Hallbert som ansvarade för ljusgestaltningen berättar:

- Arbetet med gestaltningen av Wilhelminapassagen har varit en spännande och kreativ process mellan framför allt arkitekterna Erik Kajo och Mathias Ahlgren (landskap), beställarens gestaltningsansvarige Göran Göransson och mig som ljusdesigner.

Bollnäs nya resecentrum med Wilhelminapassagen har skapat en tydlig och vacker passage mellan de centrala delarna av Bollnäs och delarna väster om spårområdet. Belysningen har bidragit till att skapa en trygg och väl upplyst passage. Passagen är belyst på ett okonventionellt och varierat sätt med armaturerna helt integrerade i konstruktionen. Allmänljuset har blivit en naturlig del av arkitekturen och dess estetiska uttryck. Det är infällt i vertikala slitsar utmed hela tunnelns längd. Dessa slitsar varierar i bredd mellan ca 200 och 300 mm och är placerade med olika intervall för att ge ett varierat intryck. Slitsarna är täckta med laminerat glas där mönstret är infärgat medan bakgrunden är ofärgat och opakt blästrat. Det vita ljuset är dominerande men med olika färgtoner.

Den södra väggen har genomgående en blå färgton medan den södra varierar i olika kulörer. Belysningen utgörs här av lysrörsarmaturer där ljusnivån går att reglera individuellt per armatur med hjälp av ett styrprogram. Nivån ändras och ger därmed tunneln olika uttryck vid olika tidpunkter. Behovet av ljus under dagtid respektive kvällstid varierar också. Utmed hela tunnelns längd är lysdiodsarmaturer monterade. Dessa små lysdiodsramper är dolda i en slits i mötet mellan vägg och tak. De ger en kallt och fräscht dagsljusliknande markering riktad mot det flacka tunneltaket. De tillför inte så mycket ljus till allmänbelysningen men bidrar med en känsla av lätthet. Till detta användes Flux diodlist Ledtube 30 med kallvita dioder.


Ledtube 30 är idag vidareutvecklad av Flux och heter istället Pole 32.

Fakta GC-tunnel
Längd: 42 m tunnel under järnvägen och 11 m tunnel under Järnvägsgatan
Bredd: 8 m
Höjd: 2,8 m
Byggherre: Banverket (nuv Trafikverket) och Bollnäs kommun

Kategori GC-tunnel belysning, Tunnelbelysning
Område/ort Bollnäs
Beställare Bollnäs kommun
Anläggning Järnvägsgatan
Arkitekt WSP Arkitekter AB (Arkitekt och Landskapsarkitekt)
Ljusdesigner Michael Hallbert LjusDesign AB
Elkonsult WSP Group AB
Elinstallatör Elektra AB
Fotograf Olof Thiel
År 2011