Blockriket lekplats

Årstadal är ett av Stockholms utvecklingsområden och här händer det mycket.

I ett skogsparti finns en helt ny äventyrslekplats som heter Blockriket och som kontrasterar mot den högexploaterade bostadsbebyggelsen intill. Temat för lekplatsen är stock och sten, med syftet att förädla och förstärka miljöns egna kvaliteter och mystik i form av berghällar, skog och vidsträckt utsikt till ett leklandskap.

Belysningsstolparna i parken kommer från Tehomet och är av trä, för att följa upp lekplatsens tema. Modellen heter Sumpsa och är en konisk 16-sidig furustolpe. Den matchas väl av de svartlackerade strålkastarna i toppen, FL230 heter modellen som kommer från we-ef.

Kategori Lekplatsbelysning
Område/ort Årsta
Beställare Stockholms stad
Anläggning Årstadal
Arkitekt Tema landskapsarkitekter
Ljusdesigner EnergoRetea
Elkonsult EnergoRetea
Elinstallatör E.ON ES
Fotograf Lena Jansson
År 2009