Avskärmad gatubelysning i Sundbyberg

Vi har till vår glädje fått leverera ännu en fin etapp av gatubelysning i Sundbyberg, med armaturen Elipt från Eclatec.

Uniform gestaltning av gatubelysningen

Vi ser att många beställare eftersträvar att hitta ett gemensamt uttryck för gatubelysningen för att gestaltningen inte ska upplevas som spretig. En modern gatuarmatur som Elipt möjliggör detta i och med alla dess olika ljusfördelningar och ljusnivåer.

Undvik störande spilljus

I installationer som denna, när armaturen är placerad i närheten av ett bostadshus, så kan det vara mycket störande med bakåtriktat spilljus.

För just denna etapp av Ursviksvägen har man sex positioner där stolpen står placerad precis intill fasaden. I dessa armaturer sitter Eclatecs speciella bakljusskydd, i det utförande som har den kraftigaste bakljusblockeringen - de svarta lamellerna till höger på bilden.

Detta gör att ljusträffen mot fasaden bara anas och ljuset hamnar istället där man vill ha det - på gatan. Outputen från dessa armaturer är hela 6.739 lumen och det vill man högst ogärna få in genom sitt sovrumsfönster.

Det fungerar!

Lösningen har fått önskad effekt enligt belysningsingenjören på Sundbybergs stad: tidigare noterades klagomål på störande belysning från de boende på Ursviksvägen och efter armaturbytet har de upphört helt.

För oss som är det en värdefull kvittens på att de lösningar vi levererar verkligen håller vad de lovar och vi hoppas såklart att fler blir nyfikna på bakljusblockeringen.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om möjligheterna med Elipt eller någon annan av våra gatuarmaturer så är det Niklas du kontaktar i Stockholm, eller Magnus i Södra Sverige!

Bakljusblockeringen kan tillämpas på flesta av Eclatecs armaturer och detta är en lösning de är ensamma om att erbjuda. Vi berättar gärna mer och kan hjälpa till med jämförande belysningsberäkningar.

Avslutningsvis vill vi tacka Sundbybergs stad för det fortsatta förtroendet och Vattenfall för fint installationsarbete!

 

Kategori Gatubelysning
Område/ort Sundbyberg
Beställare Sundbybergs stad
Anläggning Ursviksvägen
Elentreprenör Vattenfall
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2023