Uppdaterade mallar från Belysningsbranschen

Missa inte dessa praktiska och väldigt användbara mallar som Belysningsbranschen ger ut!

Det är branschens tekniska kommitté som sammanställer informationen och här hittar du bra sammanfattningar och förklaringar av begrepp som bibehållningsfaktorer, reflektanser, lampbortfall, LCC-kalkyler, ljusflödesbibehållning och mycket annat.

I den senaste uppdateringen finns viktig information om definitionen av livslängd för LED-armaturer och vi kommer successivt att anpassa våra redovisningar efter den nya rekommendationen.

Du kan ladda ner publikationerna här:

Ljusamallen Belysningsberäkningar 2018

Ljusamallen LED-armaturer 2018

Syftet med dessa mallar är att konsulter och beställare ska kunna göra rättvisande jämförelser mellan olika armaturer och ljusberäkningar och för oss som leverantör är det en självklarhet att redovisa underlag vid begäran från enskilda projekt.

Ju mer de här mallarna används, desto högre blir kvaliteten på både armaturer och anläggningarna som helhet. Kontakt oss gärna för support!