Sitt fint!

Det här med integrerad belysning i sittmöbler av olika slag är verkligen hett just nu. Vi har levererat LED-armaturer till en lång rad liknande projekt de senaste åren och har ännu fler på gång.

Det här med integrerad belysning i sittmöbler av olika slag är verkligen hett just nu. Vi har levererat LED-armaturer till en lång rad liknande projekt de senaste åren och har ännu fler på gång.

Detta är ett effektivt sätt att med relativt enkla medel ljusgestalta en exteriör miljö och göra den både inbjudande och levande.

Tips: Tänk på balansen i den här typen av projekt, det är lätt att använda för mycket ljus så att kontrasten mot omkringliggande områden blir för stor. Det kan leda till att mörkare partier upplevs otrygga och då har man skjutit lite bredvid målet.

Tänk också på att om sittmöbeln har en öppen konstruktion kan det behövas en förstärkning av själva armaturen, så att den inte vandaliseras eller helt sonika skruvas loss och försvinner i natten...

Vi har flexibla lösningar för den här typen av installationer och stor erfarenhet från våra många varierande projekt, välkommen med frågor och funderingar!

Bänkarna på bilderna är nyinstallerade i Tranås, på uppdrag av Tranås Energi och vi passar på att tacka för ett trevligt samarbete! Armaturen som används här heter Pole 30