Jakobsbergs Folkhögskola

Belysning går hand i hand med färg och form i den nyligen ombyggda skolan.

I skolmiljö är ljuskvalitet och ljuddämpning viktiga faktorer att ta hänsyn till, tillsammans med en genomtänkt inredning. På Jakobsbergs Folkhögskola har lösningarna vuxit fram i ett samarbete med flera olika personer: arkitekt, rektor, vaktmästare och lärare på skolan, samt belysningsplaneringen tillsammans med Flux.

"Höga salen" kallas det sex meter höga samlingsrummet, där en matta av fritt hängande rundstrålande lysrörsarmaturer placerats på c:a 4 meters höjd för att både ge en allmänbelysning och framhäva volymen. Armaturen kommer från Flux egen produktion och heter Ghost 64, avsedd för T5-rör. De kan ljusregleras och är kompletterade med spotlights på olika platser i taket för att kunna åstadkomma olika ljussituationer.

Undervisningssalen har en nästan kvadratisk form och en lägre takhöjd. Taket har ett dämpande undertak av kvadratiska plattor, lite större än de som vanligtvis används. Den cirkulära armaturen kallad Halo (Flux egen produktion) är placerad centriskt i kvadraten. Undertaket går inte ända ut till väggarna utan bildar en hängande ö i rummet. Också Halo kan dimras.

Enligt arkitekten är tanken att belysningen dels skall kunna ge en mjukare stämningsbelysning när lokalerna används för samvaro med intern caféverksamhet i samband med olika aktiviteter och ett funktionellt bra ljus för arbetssituationer av olika slag.

Arkitekt: Skeppstedt Drotz Arkitekter
Beställare: Jakobsbergs Folhögskola
Fotograf: Thomas Wingstedt