Egen fabrik är guld värd!

I dagens pressade marknadssituation och med ett stadigt ökande fokus på miljöfrågorna är vi gladare än någonsin att vi för så många år sedan tog steget till egen tillverkning.

För 14 år sedan blev Flux tillverkare med egen fabrik i Arninge. Då var produktionen anpassad till lysrörsarmaturer, flödena i fabriken såg väldigt annorlunda ut och många moment utfördes med handverktyg, så under de här åren har mycket förändrats.

Idag har vi programstyrda femaxlade bearbetningsmaskiner för plast- och aluminiumprofiler, lagerautomater, packmaskiner, 3D-skrivare för framtagning av prototyper, ljusmätningslabb och moderna monteringsstationer med tryckluftsverktyg. Och armaturerna som lämnar vår fabrik är långt mer komplexa än dåtidens, med betydligt bredare användningsområde.

Det vi också har som producent är valfrihet när det gäller inköp av komponenter och råvaror, så att vi både kan vara flexibla i dessa tider av komponentbrister och prioritera svenska leverantörer när det är möjligt. Varje gång vi kan undvika långväga frakter innebär en minskad miljöbelastning och samtidigt ger vi ett litet bidrag till sysselsättningen i landet.

Just nu arbetar vi intensivt med just miljöfrågorna, för att både hitta fler vägar att minska våra koldioxidemissioner och för att beräkna vår klimatpåverkan för att sedan kunna bedöma hur vi bäst kan kompensera för dem. 

Vi har även ett antal fina och kvalitativa europeiska varumärken i sortimentet, men huvuddelen av vår verksamhet ligger i den egna produktionen och det är där vi har den stora möjligheten att göra en miljömässig skillnad.

Tänk på att väga in fördel svenskproducerat när du ska välja belysning till dina projekt, du är alltid varmt välkommen till oss!