Besparingspotential vid byte från T5 till LED-kit

Det pratas mycket om lysrörsutfasningen nu, läs mer om hur stora energibesparingar du kan göra i praktiken!

Kort om lysrörsutfasningen

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut, däribland lysrören T5 och T8 och kompaktlysrören. Det sker på grund av Ekodesign-förordningens beslut att ta bort undantaget för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet.

Du kan läsa mer om hur du som fastighetsägare kan säkerställa en hållbar omställning HÄR.

Alternativa lösningar

Sammanfattningsvis har en fastighetsägare tre alternativ för att undvika nedsläckta lokaler i höst:

1) Investera i nya armaturer
2) Återbruka de befintliga armaturerna
3) Bestycka de befintliga armaturerna med ledlysrör

Räkneexempel för alternativ 2, återbruk

Om du utgår från en armatur med lysrör och väljer att ersätta den gamla ljuskällan med ett modernt LED-ersättningskit från oss kan det se ut så här, baserat på 2500 brinntimmar per år och ett elpris på 150 öre / kWh:

                                         Lysrör                                          LED-ersättningskit

Systemeffekt                 65W                                             19W
Ljusmängd                     2650lm                                        2650lm
Livslängd                        19.000h = 7,6 år                         50.000h = 20 år
Elkostnad                        244 kr / år                                   71 kr / år
Styrning                           1-10V / DALI                               Trådlös Casambi
Effektivitet                       41 lm/W                                      139 lm/W 

Genom denna åtgärd får du en armatur som drar 70% mindre el för exakt samma ljusmängd, samtidigt som du gör en stor besparing i både återkommande ledlysrörsbyten och installationskostnaden för dessa.

Väljer du en lösning från oss får du också möjlighet till trådlös styrning med Casambi och om anläggningen har tre-ledare du behöver inte göra några nya kabeldragningar till armaturerna.

Mer information

Hör av dig till oss om du vill ha råd om vad som är det bästa alternativet för din anläggning, det är i första hand Mats du kontaktar!