Återbruk - så går det till hos oss!

Återbruk, eller Re-ljus som vi kallar det på Flux, är ingen nyhet för vårt företag utan något som varit en del av vår verksamhet under många år. Här får du en snabb orientering om hur det går till!

Inget återbruksprojekt är det andra likt och därför är det viktigt att ha en effektiv process som kan anpassas efter de stora variationer vi ställs inför.

Vi har en rutin som vi följer för att fullt ut kunna supporta och råda våra kunder genom hela processen och för att du som kund ska förstå hur det går till kommer nedan en kort sammanfattning.

En mer komplett beskrivning finns HÄR, ladda gärna ner dokumentet och dela det med övriga i projektgruppen!

Tänk efter före!

Alla armaturer lämpar sig inte för återbruk och i vissa fall är det så många delar som måste ersättas att miljövinsterna försvinner. Vi vägleder gärna!

Inventera!

Ett återbruksprojekt inleds lämpligen med att fastighetsägaren / beställaren gör en inventering av fastighetens belysning, gärna tillsammans med en elinstallatör och / eller en
elkonsult eller ljusdesigner ifall det rör sig om större ytor och många armaturtyper.

Vad vill du ha istället?

För att vi ska kunna hjälpa till med en optimal ny anläggning behöver vi veta vilka krav
och förväntningar du har på dina återbrukade armaturer i termer av ungefärligt ljusflöde,
färgtemperatur, ljusfördelning, styrning och om de behöver lackeras om.

När vi har fått in denna information (och en del andra uppgifter) gör vi tillsammans med vår konstruktionsavdelning en bedömning av möjligheterna till återbruk av varje enskild armaturtyp och kan sedan även lämna en ungefärlig prisuppskattning.

Då kör vi!

I princip gäller samma process för ett återbruksprojekt som för framtagning av en helt
ny armatur och det är viktigt att du som kund har förståelse för de steg som krävs för
att vi ska kunna göra en kvalitetsleverans, komplett med ljusdatafiler och CO2-rapporter om så önskas.

Vi räknar generellt med att ett större återbruksprojekt tar 15-20 arbetsveckor från den dag vi
tillsammans med kunden beslutar oss för att inleda det, till att de återbrukade armaturerna
kan installeras.

Support hela vägen

I varje återbruksprojekt har du kontakt med en dedikerad säljare, som kan svara på dina frågor och följa projektet från inledning till slutleverans.

Varmt välkommen till oss på Flux med dina frågor om återbruk!