Utegym med 80% trä och 100% träning

Fyra aktörer har samarbetat i planeringen av Campus Albano: Stockholms universitet, KTH, Svenska bostäder och Akademiska Hus. Det första spadtaget togs hösten 2015 och nu börjar många delar bli klara.

Det finns ett flertal verksamheter i området. Albanova är en av dem och vidare finns ett idrottsgymnasium, Engelska skolan, studentbostäder från både Sisab och Svenska bostäder, samt äldreboendet Kattrumpstullen och minst sex olika bostadsföretag/bostadsrättsföreningar.

Många människor rör sig alltså i området och nu kan alla som vill träna ute i friska luften på Viktoria utegym, högt uppe vid Roslagstullsvägen. Ljusgestaltningen är gjord av Christina Björklund på Sweco och hon kommenterar uppdraget så här:

I område Albanova har ett nytt utegym byggts där 80% av träningsredskapen är i trä. Placering av gymmet, i ett äldre gräsbelagt område, gjorde att vi ville ge området en liten knuff ljusmässigt men även plocka upp träkänslan så att man behåller den mjuka karaktären av området, samtidigt som ljuset skapar trygghet och en välkomnande känsla.

Parken belyses av strålkastare (inte från Flux) monterade parvis i toppen av fem meter höga trästolpar. Stolpen heter Ruka och kommer från Tehomet. Den är kvadratisk 140x140mm och infärgad i kulören Cinnamon för att matcha träningsredskapen.

Att använda trästolpar på lekplatser och utegym ger ett mjukare intryck och en tydligare koppling till miljön. Stolparna kan vi leverera i standardlängd upp till 10 meter och de har samma prestanda som en stolpe av aluminium eller stål.

På Viktoria utegym valdes en lösning där parken ramas in av ett antal lite lägre stolpar. En alternativ gestaltning är att placera en eller två högre stolpar centralt i parken, med klustermonterade strålkastare som från den höga höjden kan täcka stora ytor.

Välkommen till oss om du har stolpprojekt och vill utforska möjligheterna att välja en trästolpe!

Kategori Belysningsstolpe, Belysningsstolpe trä / Trästolpe, Lekplatsbelysning
Område/ort Stockholm
Anläggning Viktoria utegym, Ruddammen
Ljusdesigner Christina Björklund, Sweco
Elentreprenör Nymans El
Fotograf Thomas Wingstedt
År 2019