Sveriges Rese- och Turistråd

Under 2005 renoverades kontoret och för beställaren var det viktigt att så många produkter som möjligt var producerade i Sverige. Ombyggnationen innebar också att kontorsytan minskades och att kraven på effektivisering var stora. Då är det viktigt med en funktionell belysning och den kommer från lysrörsprofilen DNH.
Kategori Kontorsbelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Sveriges Rese- och Turistråd
Anläggning Sveavägen 21 Stockholm
Arkitekt Fredrik Öberg Arkitekter / Helene Tiedemann Design
Fotograf Luc Pagès
År 2005