Sockenvägen gatubelysning

Sockenvägen är långsträckt och löper från Enskede ända bort till Bagarmossen. I Bagarmosseänden växer nu ett nytt bostadsområde fram och här har man valt att använda armaturen Evolucion. Bestyckningen varierar mellan 70W och 100W metallhalogen. Hittills har 55 armaturer installerats, både utmed gator och småvägar.
Kategori Gatubelysning
Område/ort Stockholm
Beställare Trafikkontoret
Anläggning Bagarmossen
Ljusdesigner Rejlers
Elkonsult Gatuprojektör: WSP
År 2009